Avsluttende mastereksamen Erlend Ygre Fines

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

 Oppgavens tittel:

”Vegetation-environment relationships of a kettle-hole floodplain at Øvre Romerike, SE Norway”

 

Veiledere:                           

Professor Rune Halvorsen
Forsker Vegar Bakkestuen
Forsker Lars Erikstad

  

Bedømmelseskomité:   

Intern sensor: Førsteamanuensis Anders Bryn
Ekstern sensor: Professor Mikael Ohlson, NMBU

 

Blindern,11. desember 2014
Finn Eirik Johansen (s.)Instituttleder institutt for biovitenskap

Publisert 11. jan. 2016 13:14 - Sist endret 11. jan. 2016 13:14