Avsluttende mastereksamen Eva Lieungh Eriksen

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

 Oppgavens tittel:

”Point of view: Uncertainty in Nature Type Identification”

 

 

Veiledere:                           

Førsteamanuensis Anders Bryn
Stipendiat Heidrun Ullerud
Professor Rune Halvorsen 
 

  

Bedømmelseskomité:   

Intern sensor: Professor Olav Skarpaas
Ekstern sensor: Førsteamanuensis Stefanie Reinhardt, HSN

 

 

Publisert 9. juni 2017 08:40 - Sist endret 9. juni 2017 12:42