Avsluttende mastereksamen Camilla LOCascio Sætre

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

 Oppgavens tittel:

”Sperm Morphology, Sperm Motility and Paternity Success in the Bluethroat (Luscinia s. svecica)”

 

Veiledere:                           

Professor Arild Johnsen
Postdoktor Emily R A Cramer
      

Bedømmelseskomité:   

Intern sensor: Professor Jan T Lifjeld
Ekstern sensor: Professor Svein Dale, NMBU

 

Blindern, 5. november 2014
Finn Eirik Johansen (s.)Instituttleder institutt for biovitenskap

Publisert 13. nov. 2014 17:12 - Sist endret 6. aug. 2015 14:58