Avsluttende mastereksamen Eirin Bruholt

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

Foto: Charlotte Sletten Bjorå

 Oppgavens tittel:

”A diploid in the Arctic – genetic and morphological variation of Cochlearia groenlandica L.”

 

 

Veiledere:                           

Førsteamanuensis Charlotte Sletten Bjorå

Professor Anne Krag Brysting

  

Bedømmelseskomité:   

Intern sensor: Professor Brita Stedje
Ekstern sensor: Seniorforsker Odd Stabbetorp, NINA

 

 

 

Publisert 13. mars 2019 14:52 - Sist endret 14. mars 2019 11:29