Avsluttende mastereksamen Øystein Lofthus

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

 Oppgavens tittel:

”The genus Pleuranthodium (K.Schum.) R.M.Sm. (Zingiberaceae): taxonomy and phylogeny”

 

Veiledere:                           

Seksjonssjef Axel Dalberg Poulsen
Førsteamanuensis Charlotte Sletten Bjorå
Seniorforsker Mark F. Newman
  

Bedømmelseskomité:   

Intern sensor: Professor Klaus Høiland
Ekstern sensor: Førsteamanuensis Per Harald Salvesen, UiB

 

Blindern, 8. desember 2014
Finn Eirik Johansen (s.)Instituttleder institutt for biovitenskap

Publisert 8. des. 2014 09:47 - Sist endret 6. aug. 2015 14:57