Museumspedagogisk påskeseminar 2021

Det årlege møtepunktet for alle som arbeider med formidling og utstillingar på museum. Årets tema er "Digitale løysingar". 

Programmet for påskeseminaret 2021

Nedanfor finner du en kort presentasjon av alle presentasjonane. Det er også mogleg å sjå opptak av programmet.

Sjå opptak av seminaret her

Erfaringer mot digital modenhetIngvild Hammervold, Team digital, Nasjonalmuseet
På vei mot åpning i 2022 har Nasjonalmuseet vedtatt en publikumsrettet ambisjon for digital satsning og tilstedeværelse, og har etablert et eget team for digital formidling. Vi i Team Digital presenterer oss, vårt arbeid og eksempler fra vår nye digitale formidling av Nasjonalmuseets samlingsutstilling. Erfaringene vi har gjort oss reflekterer formidlingens rolle i en stadig mer digitalisert kultur. Hvilke premisser er nødvendig for å lykkes og når er digital formidling det beste alternativet?

Hvem - hva - hvor? Da Oslo Museum ble speed-digitalisertReidun Johannessen, Oslo Museum
Presentasjonen er et felles bidrag fra Oslo Museum: Arbeidermuseet, Interkulturelt Museum, Bymuseet og Teatermuseet, og vil dreie seg om: 1. Hva slags digitale tiltak gjennomførte vi? 2: Hvilke utfordringer har vi hatt? 3: Refleksjon og nye grep.

Å klatre opp i sofaen til publikumIngri Østerholt, Preus museum
Da verden stengte ned i mars, måtte Preus museum se etter nye måter å nå ut til publikum på. De kastet seg ut i ukjent farvann med direktesendte omvisninger, kalt "Sofavisninger" som har utviklet seg etter hvert. Læringskurven har vært bratt, mye har gått feil, men mye har gått bra også. Sofavisningene har satt hele museet i sving, og i foredraget får du høre om hvordan det har gått, og noen tips og triks til hvordan man kan unngå de verste feilene.

Fra fysiske temadager til digital formidlingskanalJorunn Jernsletten, Varanger Samiske museum
Pga. pandemien ble formidling knyttet til prosjektet "Kofter på tvers av tida" flyttet fra vårt museumslokale til en digital formidlingskanal på Youtube. Hvilke fordeler har det bragt med seg, og hva gikk tapt på veien?

KulturPunkt - Digital fremtid, eller sidespor pga korona restriksjoner? Torstein Hernes, Maihaugen, Stiftelsen Folkemuseet
I løpet av koronaperioden har vi hatt minimal menneskelig guiding, og hatt maksimalt fokus på digital formidling. Vil vi gå tilbake til maksimal menneskelig formidling eller vil vi fortsette med digital formidling også etter korona? Har korona gjort at publikum nå er modne for mer digital formidling? - Et innlegg med eksempler, som forteller hvordan Maihaugen har tilpasset seg digital formidling i koronatiden.

Digital omvisning for museumsfolk i utstillingen i KlimahusetAnne Birkeland, NHMSommeren 2020 åpnet et nytt utstillingsbygg på Naturhistorisk museum, Klimahuset, dedikert klima og klimaendringer. Den viktigste målgruppen er ungdom. Omvisningen vil gi et museumsfaglig overblikk over utstillingen, og vise noen av valgene vi har tatt for å formidle temaene klima og klimaendringer. Det blir tid til å svare på spørsmål rett etter omvisningen.

Om fallgruver og gullgruver: Erfaringer med digitale omvisninger i KlimahusetTorkjell Leira, NHM
Museets utstillinger har vært stengt for publikum siden november 2020. Det er et solid hinder i veien for å nå en sentral del av vårt samfunnsoppdrag: Å bringe forskningsbasert kunnskap til folket. For å komme over det hinderet har Klimahuset testet ut ulike former for digitale omvisninger. Her er erfaringer, lærdommer, suksesser og fallgruver så langt. De ligger til grunn for vår aller første åpne, digitale omvisning, tirsdag 23. mars.

Digital bærekraft på timeplanen - en måte å invitere skolene til mer samarbeid? Marianne Guriby, NHM
Skolene har fått nye læreplaner og bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer som skal gjennomsyre undervisningen. På Klimahuset inviterer vi nå hele lærerkollegier for å teste ut såkalte bærekraftseminarer. Seminarene inneholder en digital omvisning med faglige oppdateringer og en digital presentasjon av formidlingsoppleggene vi har. Kan dette være en måte å gjøre skolene mer aktive i selve museumsbesøket, og i anbefalt for- og etterarbeid? Vil det få museumsbesøket til å henge tettere sammen med undervisningen på skolen, og er det egentlig ønskelig?

Ring RikssalenEline Birkeland Lorentzen, Eidsvoll 1814, Stiftelsen Folkemuseet
Det var mai i fjor og ingen elever på museet. Det går jo ikke i Grunnlovens hus!  Men vi hadde jo lært oss Teams (sånn nogen lunde) og vi hadde utstyret som skulle til for å sende direkte fra selveste Rikssalen. Det siste året har vi hatt mange fine samtaler med skoleklasser fra hele Norge og vi har nå har vi har bestemt oss for å videreutvikle tilbudet, slik at vi kan fortsette også når vi er tilbake til normal museumsdrift. Vi skal nå i gang med å teste «Mentimeter» i vår digitale formidling. Vi håper derfor dere blir med å svare på noen spørsmål via telefonen (gå inn på menti.com).

Med Sokrates på ZoomKatheleen Morley, Nasjonalmuseet
Filosofi med elever er et satsingsfelt for Nasjonalmuseet, og siden 2017 har museet ønsket velkommen til filosofiske samtaleverksteder i ulike former for både barn og voksne. Nasjonalmuseet har arrangert filosofiske lunsjseminarer, omvisninger med filosofiske samtaleverksteder, og filosofiske familiesøndager. Med koronasituasjonen kom behovet for å kunne tilby digitale formidlingsopplegg til publikum. Vi vil her gi en smakebit på dette formidlingstilbudet, og veien mot å introdusere sokratiske metoder for skoleklasser i hele landet gjennom dataskjermen.

Fra taktil til digital formidlingHeidi Wevle, Inger Horve og Ellen Hagen, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
Erfaringer og utfordringer med å plutselig måtte gå fra å snurre håndtein til å snurre film, hvordan få til mest mulig for minst mulig og den digitale veien videre.

Flotte omgivnadar ved Naturhistorisk museum. Foto: Karsten Sund

lnvitasjon

Omkring i Noreg er det fleire tusen små og store museum som formidlar kunnskap innan mange fagfelt. På Museumspedagogisk påskeseminar kan alle som arbeider med dette kome saman og utveksle erfaringar innan pedagogikk, utvikling av utstillingar og arbeid med publikum. Vanlegvis møtast me på Naturhistorisk museum i Oslo, men i år blir seminaret i form av eit digitalt møte, med tema "Digitale løysningar".

Det siste året har budd på utfordringar for musea omkring i landet, som har måtte holde stengd i kortare eller lengre periodar. Mange har prøvd ut nye, digitale måtar å treffe publikum og skoleklasser på. Læringskurva for mange har vore bratt, og hensikta med seminaret er å lære av kvarandre, både kva som har gått bra og fallgruver ein bør unngå.

Programmet blir til etter kvart som dere melder inn forslag. Det blir også ei digital omvising i Klimahuset og tid til uformell prat i mindre grupper i digitale rom (breakout rooms).

Vil du bidra med føredrag?

Har nedstigninga av ditt museum pressa fram nye måtar å formidle på? Digital omvising, digital undervising med skuler, film, konkurransar eller noko heilt anna? Gjekk det bra, helt passe eller kanskje til og med skikkeleg dårleg? Del det med oss andre, og gje tips og råd om kva som fungerer og kva som ikkje fungerer i den digitale verda. Seminaret blir kva du gjer det til!

Dei glade deltakarane på Påskeseminaret 2015. Foto: Ram Gupta, NHM

Ta kontakt med Marit Grønbech og meld inn ditt bidrag!

 

 


Seminaret finner stad på ærverdige Tøyen hovedgård, ein av Oslos eldste bevarte trebygningar, og arrangerast alltid måndag før palmesundag kvart år. Foto: Per Aas

Historie

Museumspedagogisk påskeseminar er ein uhøgtideleg konferanse som finner stad i salen på Tøyen hovedgård ved NHM.

Museumspedagogisk fagdag blei arrangert fyrste gong i 1995, og tidspunkta er alltid måndag før palmesundag.

Tøyen hovedgård er ei oppleving i seg sjølve. I 2006-2007 blei han restaurert og innvendig ført attende til perioden frå slutten av 1700-talet til tidleg 1800-tal, ein periode som stilmessig omfattar både rokokko og louis-seize.


Kontaktperson

Marit Elisabeth Grønbech

Telefon: +47 971 81 921
E-post: m.e.gronbech@nhm.uio.no

Publisert 2. feb. 2022 12:08 - Sist endret 7. apr. 2022 17:28