Museumpedagogisk påskeseminar 2015

NHM inviterer til vårens museumspedagogiske møteplass 23. mars 2015.

Foto: Anne Birkeland, NHM

Presentasjoner

  • Demokratiske superhelter. Eline B. Lorentzen og Grete Bro Thuestad (Eidsvoll 1814)
  • Ja! Vi elsker frihet! - men finnes det grenser for frihet? Lill-Ann Chepstow-Lusty (Kulturhistorisk museum, UiO)
  • Ordet er fritt? Museet som arena for debatt om ytringsfrihet. Martin Hager-Saltnes (Kulturhistorisk museum, UiO)
  • Små barn, Melgaard og Munch, et undervisningsopplegg. Julie Knoff Smith og Hilde Ødegård (Munchmuseet)
  • Mange hensyn å ta – mange behov å avveie. Kathrin Pabst (Vest-Agder-museet)
  • Den hemmelighetsfulle dammen. Beate Strøm Johansen (Agder Naturmuseum).
  • Til og fra ungdommen, ungdomsmedvirkning i design av læringsopplegg. Torhild Skåtun (Teknisk museum), og Dagny Stuedahl (NMBU).
  • Supersans. Stine Honoré og Camilla Bjerk Olsen, Museum Stavanger
  • Hvordan kan stipendiater på NHM samarbeide med lærere og elever om undervisningen? Lene Liebe Delsett (NHM), Kristin Vesterkjær (Hersleb vgs) og Kari B. Remmen (Naturfagsenteret)

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er kr 450, for studenter kr 250.

Gi ditt bidrag, del din erfaring!

Har du vært med på noe det siste året som du vil dele? Kanskje noe som ga deg et skikkelig løft, eller noe som gikk riktig dårlig? Eller kanskje noe helt alminnelig, som du synes har fungert godt år etter år? Har du gjort observasjoner i museumsmiljøene som du synes vi bør være oppmerksomme på?

Du kan velge formidlingsform. Det kan være foredrag, film, verksted, diskusjon, rollespill, sang, løpekonkurranse, - hva du vil! Avhengig av hvor mye tid du trenger, vil du få fra 15 til 30 minutter til rådighet. Til gjengjeld får du dine fagfellers fulle oppmerksomhet.

Send inn tittel og et kort sammendrag på 5-6 linjer til anne.birkeland@nhm.uio.no.

Påmelding

Påmeldingen er avsluttet.


Publisert 27. apr. 2017 11:22 - Sist endret 11. apr. 2022 14:23