Museumspedagogisk fagdag 2011

Sammendrag av foredragene.

Fra oppdagelsesreisende i fortida til endringsagenter for framtida

Heidi Arild, Næs Jernverk

Noen er faringer fra et formidlingsopplegg om endring – for ungdomstrinnet. Inspirert av jernverksmuseets arbeiderbolig, og kildemateriale om hverdagsliv og oppvekst i verkssamfunnet rundt år 1900, har jeg bygd opp et formidlingsopplegg der jeg besøker klassene med et ganske personlig innlegg før klassen kommer til museet og får være ”oppdagelsesreisende i fortida” gjennom konkrete gjøremål. Målet er ambisiøst: elevene skal oppleve ”trygghet i tradisjon og beredskap til å gjøre forandringer” som det står i Kunnskapsløftet… Opplegget startet som en eksamensoppgave på HiO, og har blitt gjennomført med noen få klasser som del av DKS i Aust-Agder.

På handletur i middelalderbyen

Hedvig Magnhild Vollsnes og Ann-Katrin Olsen, Oslo Ladegård

Dette er et opplegg for 1. og 2. trinn. Elevene skal leve seg inn hvordan det var å være barn på hjemstedet sitt for 700 år siden. Sammen med en museumsformidler snakker vi om dagliglivet i middelalderbyen, og hva som ble forventet av et barn på 6-8 år. Vi pakker sammen varer som kan selges, og begir oss ut i byen for å treffe den tyske handelsreisende Birgit. Birgit har reist langt for å komme til Oslo og handle. Hun kan tilby oslofolk livsviktige varer som korn og salt, men også spennende ting fra fremmede land, krydder, oster og stoffer. Elevene vil få prøve seg som handelsfolk, og vil måtte lære å vurdere verdien av varene opp mot hverandre. Med en god handel følger selvsagt kulturutveksling, en god historie og kanskje vanker det også smaksprøver?

Presentasjon av arbeid med ny draktutstilling

Camilla Rudrud, Norsk institutt for bunad og folkedrakt

Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) har i 25 år hatt en stor draktutstilling i sine lokal på Valdres folkemuseum. NBF er et nasjonalt arkiv og forskningssenter, med en stor samling bunader som har stått utstilt. 7. mai i år åpner en helt ny utstilling, som bruker helt andre pedagogiske verktøy, og som har andre prioriteringer. Hvorfor var det nødvendig å bygge om en kjent og tilsynelatende populær utstilling? Jeg vil forsøke å diskutere bruken av pedagogikk og estetikk som verktøy for å nå nye publikumsgrupper med vår egen utstilling som utgangspunkt.

"17. mai for begynnere" og "Jul for begynnere"

Sonja Molaug, Akershushusmuseet

Disse programmene er spesielt beregnet på målgruppen voksenopplæringssentre, asylmottak, mottaksklasser og forberedelsesklasser til voksenopplæring.

17. mai for begynnere: I forkant av nasjonaldagen tilbys kurs i” 17. maifeiring” for nye innvandrere. Museet ønsker å vise bakgrunnen for den norske nasjonaldagen, norsk historie og 17. mai-feiringene opp gjennom tidene fra Torvslaget i 1829 til Rubina Ranas seiersmarsj i 1999.

Jul for begynnere: Med utstillingen "Jul for begynnere" ønsker museet å presentere den helligste av alle kvelder: julaften, slik den fremstår i en vanlig norsk stue. Gruppen får også undervisning i alle tradisjonene omkring elementene i julefeiringen i Norge, slik som f.eks. adventskalender, innkjøp av julegaver.

Ordet er ditt” – samlingsforvaltning med ny vri

Grethe Jonsrud, Randsfjordmuseene

Hadeland Folkemuseum feirer 100 år i 2013. Jubileumsprosjektet “Magasinhallen på HF – Lavterskelmagasin og formidlingsarena” vil gi samlinger og besøkstilbud et stort løft. Delprosjektet “Ordet er ditt” omhandler revitaprosessen frem mot åpningen. Gjenstandsmaterialet gjennomgår en større revisjon og digitalisering. Arbeidet er tilgjengelig for besøkende i en tilrettelagt arbeidssone. En av målsetningene er inkludering og engasjement i samlingsforvaltningen ved museet. Prosjektet fletter sammen perspektiver på formidling og forvaltning og søker åpenhet i dokumentasjonen av samlingene.

Tinnsmykkestøping i blekksprutskall

Birgit Gautschi, Vestagdermuseet og Beate Strøm Johansen, Agder Naturmuseum

Vi utarbeidet et nytt undervisningsopplegg for ungdomsskolen som kombinerte fagområdene til to formidlere ved to ulike museer. Birgit er gullsmed og kunstpedagog, og Beate er zoolog/naturviter. Opplegget ble en DKS-turnee til alle 9. og 10. trinn i Lyngdal kommune høsten 2010. Etter en dialogbasert teoridel om blekksprut, samt om metaller generelt og om tinn, gull og sølv spesielt, fikk elevene en kort innføring i hvordan en gullsmed jobber. Tradisjonelt har gullsmeder støpt gull-og sølvsmykker i blekksprutskall fordi skallene er lette å skjære ut en form i, og tåler høy varme. Deretter fikk elevene selv lage en smykkeform i blekksprutskall og støpe et tinnsmykke. Vi har med litt gjenstander å vise fram (blekksprutskall med og uten utskrapet form, og et par støpte tinnsmykker).

Å sanse stein

Anne Birkeland, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

"Å sanse stein" er et opplegg som kan tilpasses alle aldersgrupper. Som undervisningsopplegg er det knyttet til Forskerspiren og Fenomener og stoffer, hvor elevene skal observere, være presise, sortere og lære om bergarter og mineraler. Til tross for at geologi er det mest jordnære faget som finnes, bokstavelig talt, tenker mange på det som abstrakt. Vanligvis møter elevene faget gjennom bilder i lærebøker og tekster om prosesser som er vanskelig å forestille seg. I "Å sanse  stein" får elevene arbeide konkret med vakre rullestein, og de synes det er morsomt, - lærerne at det er lærerikt. Tilnærmingen er gjennom kroppen og sansene.

Fra fisk til fisk

Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage

I forbindelse med utstillingen "Se torsken!" fra Tromsø museum i februar og mars 2011, laget vi et biologi-opplegg med tema "fisk" for mellomtrinnet. En torskemodell var utgangspunkt for å snakke om torskens anatomi, levevis og historikk, og elevene fikk se og smake klippfisk og tørrfisk. Deretter dissekerte vi en sei, og elevene fikk se og ta på alt inni fisken og fikk høre opptak av torskelyd. Vi så på skjeletter av de 5 virveldyrgruppene, og museets preparant demonstrerte hele støpeprossen til å lage en fiskemodell. Til slutt var det kreativ halvtime, der elevene enten laget et flyndretrykk eller tegnet sin egen fiske-button.

Touch (en Hot Spot)

Stine Kühle-Hansen, Amoroteket.no

Touch består av bl. a 4 fotoshow, de fire livsfaser. Mosaikkvegger med tekst og bilder. Tegninger av hender fra kunstnerstudenter. Bannere og meditative lydkulisser. Med utstillingen følger foredrag og pedagogisk formidlingsopplegg (engelsk og norsk). Fem enkle sanseoppgaver for publikum. Utstillingen diskuterer hvorfor vi ofte har en yndlingsfarge, en yndlingssjokolade, men få har navn på sine yndlingsberøringer. Hva gjør at vi tolker en berøring, et blikk og en kropp som noe seksuelt og som noe ikke-seksuelt? Har vi mistet mulighetene og roen til å berøre hverandre på ikke-seksuelle måter i vår kultur?

Chaijakt i Jødisk museum

Kari Margrethe Hamkoll, Jødisk museum

Chai-jakten vår  har blitt en stor suksess. Den retter seg mot elever fra 5-7 trinn. Målsettingen med jakten er å bidra til økt innsikt og forståelse av hva det vil si å leve et jødisk liv, både kulturelt og religiøst. Elevene skal finne symbolet "Chai" (som betyr "liv" på hebraisk) ved hjelp av et skattekart. De skal også lære om kosher-mat i vårt "kjøkken".

Minnefinnere, arbeidsarv og digitale historiefortellinger

Bjørg Holsvik og Kathrine Lorentzen Sandstrøm, Østfoldmuseene

I Moss og på Hvaler har elever aktivt gått ut i sine nærmiljøer og intervjuet mennesker om deres arbeidsliv. Materialet som blir samlet inn, blir bearbeidet og presentert i elevarbeid. Vi ønsker å presentere noen erfaringer og resultater fra prosjektene. Er minneinnsamling en velegnet metode som gir elever økt interesse, kunnskap og forståelse om fortida?

Fra myrmalm til jern –  etter middelalderens metode

Charlotte W. Kirk, Kittilbu Utmarksmuseum

Oppland er sammen med Hedmark de store jernvinnefylkene. Ved Dokkfløy ble det i årene 1986-89 foretatt utgravninger som avdekket en stor aktivitet med jernutvinning fra eldre jernalder og middelalder. Vi har tilbud til skoler i regionen der elevene kan oppleve en dag som jernblestrer.

Kjenner du Oslo, egentlig?

Ida Lützow Holm, Oslo museum

Et digitalt verksted om byens mange ansikter.

Prosjektet handler om utveksling av opplevelser og erfaringer med byen som oppvekstmiljø. Dette innebærer ett besøk fra, og ett besøk til, en skoleklasse på en annen kant av byen. Hensikten er å gi elevene mer konkret kunnskap om "de andres" virkelighet, etablere kontakt på tvers av bydelsgrensene, samt gjøre dem kjent med nye og ukjente deler av byen. I tillegg får de prøvd seg på å lage digitale fortellinger, noe de kan bruke senere i mange sammenhenger.

Emneord: Museumspedagogikk, seminar
Publisert 27. apr. 2017 13:18 - Sist endret 1. okt. 2018 14:23