Arktisk dag 2022

Velkommen til Arktisk dag på Universitetet i Oslo. Tema for årets arrangement er "Hotspot Arktis: Klimaendringer og geopolitikk"

illustrasjon: satellittbilde over nordområdene med grafikk bestående av røde sirkler marker over nordområdene

Illustrasjon: NASA/GSFC (bilde), Maria Hammerstrøm (grafikk)

Påmelding til arrangementet

Arktis er det stedet hvor klimaendringene manifesterer seg først, noe som har dramatiske konsekvenser for alt liv på kloden. Arktis er også et område hvor man er avhengig av samarbeid for å løse utfordringene verden står overfor. Arktisk Dag 2022 retter i år oppmerksomheten på hvordan pågående kriser påvirker Arktis på ulike måter.   

Det vil presenteres perspektiver på klimaendringer og geopolitikk i Arktis, med innledere fra Institutt for geofag, Institutt for statsvitenskap, Institutt for biovitenskap, Nordisk institutt for sjørett, Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum. Det blir også innlegg fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) i forbindelse med deres pågående utstilling i Klimahuset. 

Arrangementet finner sted i Klimahuset ved Naturhistorisk museum. Det serveres en lett lunsj før arrangementet begynner, og det er anledning til å delta på omvisning i to utstillinger ved museet. 

Program

12:00 Registrering og lunsj
13:00

Introduksjon til dagen
Brit Lisa Skjelkvåle, leder for Nordområdeutvalget, UiO

13:05

Velkommen
Mette Halskov Hansen, viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet, UiO 

13:15

Klimaeffekter i Arktis - sett fra satellitter
Professor Andreas Max Kääb, Institutt for geofag, MN-fakultetet, UiO

13:40

Geopolitikk og institusjonell resiliens: Arktisk samarbeid etter Russlands overfall
Professor Olav Schram Stokke, Institutt for statsvitenskap, SV-fak, UiO

14:00

Introduksjon til utstillingen om klimaforskning i Arktis (og Antarktis)
Seniorforsker Wenche Aas, NILU

14:15

Besøk i NILUs utstilling i Klimahuset og pause
Christine Solbakken, kommunikasjonsleder NILU

14:40 Skipsfart i Arktis
Professor Alla Pozdnakova, Nordisk institutt for sjørett, JUS
15:00 Mikroalger i Arktis - hvor unike er de?
Professor Bente Edvardsen, Institutt for biovitenskap, MN-fak
15:20 Community-based archaeology in times of climate emergency in the Arctic
Post.doc Anna Mossolova, Kulturhistorisk Museum
15:40 Ekspedisjoner i Nordområdene og nasjonsbygging 
Professor Jørn Hurum, Naturhistorisk museum, UiO
16:00 Avslutning
16:15

Omvisning i de nye geologiske utstillingene – arktiske samlinger
Professor Jørn Hurum, Naturhistorisk museum, UiO

Påmelding til arrangementet

Publisert 3. nov. 2022 14:32 - Sist endret 14. nov. 2022 10:29