Bergverksseminar med kurs i geologi

Foto: Tom V. Segalstad, NHM

Onsdag: Nettverksmøte på Tøyen/NHM

For medlemmer av Bergverksnettverket og andre interesserte

10.00 Møte i Bergverksnettverket på Tøyen/NHM
12.00 Lunsj

Onsdag

13.00 Oppmøte og registrering for seminar på Tøyen hovedgård ved Geologisk museum
13.30 Seminaret åpner
13.45 Tom V. Segalstad, førsteamanuensis NHM:
Definisjoner: Grunnstoffer, tilstandsformer, krystallisasjon, mineral, bergart.
Grunnleggende kjemi: Kjemiske tegn, reaksjonslære.
Geologiske prosesser, geologisk syklus.
Viktigste mineraler.
15.00 Kaffepause
15.15 Viktigste bergarter.
Oslofeltet, landskapsutforming.
Anne Birkeland, førstelektor NHM: Rundtur i utstillingene i Geologisk museum
17.00 Seminar ferdig for dagen
19.00 Middag på Rica Helsfyr Hotel

Torsdag

09.00 Tom V. Segalstad, førsteamanuensis NHM:
Definisjoner: Erts, malm, metallogenese, industrimineraler, mineralressurser, etc.
Malmtyper.
Bergindustri.
10.30 Kaffepause
10.45 Mineraldannende prosesser, eksempler.
12.00 Lunsj
13.00 Mineralressursers betydning for kulturhistorie og sivilisasjon.
Tore Vrålstad: Moderne malmleting.
Tom V. Segalstad, førsteamanuensis NHM : Miljøforhold rundt gruver og bergverk.
16.00 Kaffepause. Seminaret avsluttes for de som ønsker det
16.30 Ekskursjon 1: Guidet vandring fra Tøyen ned til Akersberget
17.00 Ekskursjon 1 (forts.): Omvisning ved Akersberg sølvgruver (Norges eldste malmbergverk?) og Gamle Aker kirke
19.30 Middag Akersberget restaurant

Fredag

09.00 Ekskursjon 2: Sogneberg jerngruver (Norges eldste jerngruve?), Sognsvann
12.00 Lunsj
15.00 Avreise

Påmelding (pdf)

Kontaktinformasjon

Norsk Bergverksmuseum
Postboks 18, 3602 Kongsberg
Tlf 91 91 32 00 (95 80 56 38)
Faks 32 76 86 90
E-post bergverksmuseet@bvm.museum.no

Foto: Tom V. Segalstad, NHM

 

Arrangør

Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo (NHM) og Norsk Bergverksmuseum (BVM) med støtte fra Norsk kulturråd
Publisert 16. aug. 2011 15:41 - Sist endret 16. aug. 2011 16:07