Fra Bergseminaret til Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum

Faghistorisk seminar om geologifaget, i anledning UiOs 200-årsjubileum.

Universitetsbygningene på Karl Johan huset undervisningen i geologi og samlingene av mineraler, bergarter og fossiler fra 1853. Bildet er et håndkolorert litografi etter Joachim Frich 1854.

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo og Norsk Bergverksmuseum (BMV) arrangerer faghistorisk seminar. Arrangementet støttes av Norsk kulturråd, og inngår i Universitetet i Oslos 200 års markering.

I det faghistoriske seminaret vil linjene trekkes fra 1700-tallet og frem til i dag med vekt på fagenes vitenskapelige utvikling og samfunnsmessige betydning.

Bergverksdriften var på midten av 1700-tallet blant landets viktigste næringsveier. Bergverkene la også grunnlaget for at Kongsberg Sølvverks Bergseminar ble grunnlagt i 1757 som verdens eldste bergakademi. Også tidligere hadde Sølvverket hatt ungdom i lære, ikke bare i bergfaget, men også i praktisk-mekaniske og tekniske ferdigheter.

I 1791 kom professor Morten Thrane Brünnich fra København til Kongsberg som oberhautmann og direktør for Kongsberg Sølvverk. Han fikk stor betydning for Bergseminaret, men også for berg- og mineralogifagets utvikling i Norge.

UiO 200 årVed Bergseminaret ble det undervist i naturvitenskapelige og tekniske fag samt i latin og jus. Virksomheten ble i 1814 overført til Universitetet og delt i det Metallurgiske laboratorium og Mineralkabinettet. I 1868, 57 år etter at Det kongelige Frederiks Universitet var opprettet, hadde Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ni professorer, hvorav sju var bergkandidater. Ved opprettelsen av Norges Tekniske Høgskole (NTH) i 1910 ble de tekniske deler av bergfaget og metallurgi videreført der.

Seminaret vil ta for seg bergfagenes utvikling fra det 18. og gjennom det 19. århundre fra M. T. Brünnich og J. Esmark til W. C. Brøgger og J. H. L. Vogt, til opprettelsen av Bergavdelingen ved NTH og Geologisk museum, Universitetet i Oslo. Vi vil videre belyse fagets utvikling gjennom det 20. århundre, der vitenskapsmenn som V.M. Goldschmidt med flere spilte en framtredende rolle internasjonalt i utviklingen av geokjemi.

Kl. Tittel
12.00 Registrering
Lunsj
, Tøyen Hovedgård  (NB! forhåndspåmelding)
Kaffe, te
13.00 Åpning
Arne Bjørlykke, museumsdirektør NHM
13.10 Peder Ascanius - lærer i geologi i Norge før Esmark (pdf)
Øivind Berg, Nasjonalbiblioteket
13.40 Bergfag i Norge før Universitetet (pdf)
Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum
14.00 Kartlegging av landet - Mathias Keilhau og hans samtid (pdf)
Elen Roaldset, professor NHM
14.20 Rustet med kjemiske analyser. Theodor Kjerulfs virke som geolog og institusjonsbygger (pdf)
Anne Kristine Børresen, professor NTNU (Institutt for historie og klassiske fag)
14.30 Vitenskap for industrien sett fra Det Kgl. Frederiks Universitet og Norges Tekniske Høiskole (pdf)
Anne Kristine Børresen, professor NTNU
14.50 W. C. Brøggers faglige og universitetspolitiske betydning (pdf)
Arne Bjørlykke, museumsdirektør NHM
15.10 Kaffepause
15.30 Paleontologiens utvikling i Norge (pdf)
David L. Bruton, professor (em.) NHM
16.00 De geologiske samlingene: oppbygning og vitenskapelig betydning (pdf)
Hans Arne Nakrem, professor NHM
16.20 Utfordringer i naturvitenskapelig formidling (pdf)
Cecilie E. Webb, seksjonsjef NHM
16.40 Geofagenes videre utvikling i Norge, hvilken rolle bør Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum spille? (pdf)
Roy H. Gabrielsen, professor, Institutt for geofag, UiO
17.00 Diskusjon
18.00 Seminaret avsluttes
  Omvisning (mineralsalen, polarsamlingen,  prepareringsverksted, øgler og Ida-utstillingen)

Kontaktperson ved NHM: Elen Roaldset, mob. 91628852, elen.roaldset@nhm.uio.no.

Geologisk museumGeologisk Museum på Tøyen ble offisielt innviet av Kongen i 1920. 2. september 2011 fikk bygningen navnet Waldemar C. Brøggers hus i anledning UiOs 200-årsjubileum. Foto: Per Aas, NHM

 

Publisert 16. aug. 2011 12:59 - Sist endret 8. nov. 2011 14:19