Disputas: M.Sc Sabrina Mazzoni

Sabrina Mazzoni ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling. "Distribution modelling by MaxEnt: from black box to flexible toolbox." for ph.d.-graden.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 14.april kl. 10:15 på Tøyen Hovedgård vil kandidaten holde prøveforelesning over emnet:

Forecasting species invasions under global change.

 

 

 

Bedømmelseskomité

Assistant research professor Cory Merow, University of Connecticut, USA
Dr. Alberto Jiménez-Valverde, Alcalá University, Spain
Professor Brita Stedje, Natural History Museum, University of Oslo

Leder

Forskningssjef Fridtjof Mehlum

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Elisabeth Aronsen

Publisert 31. mars 2016 13:28 - Sist endret 27. sep. 2019 12:01