Disputas: M.Sc Desalegn Chala Gelete

Desalegn Chala Gelete ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling. "Niche dynamics and habitat connectivity in the ‘sky islands’ of eastern Africa." for ph.d.-graden.

Foto: Karsten Sund, NHM

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 24.november kl. 10:15 på Tøyen Hovedgård vil kandidaten holde prøveforelesning over emnet:

Plants and climate - predicting the future by learning from the past.

Bedømmelseskomité

Professor Sebsebe Demissew, Addis Ababa University, Ethiopia
Dr. Linda Beaumont, Macquarie University, Australia
Professor Karl-Henrik Larsson, Natural History Museum, University of Oslo

Leder

Forskningssjef Fridtjof Mehlum

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Elisabeth Aronsen

Publisert 8. nov. 2016 21:59 - Sist endret 27. sep. 2019 12:01