Disputas: M.Sc Yan Hou

Yan Hou ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling "Biogeographic connections between the Arctic and the Himalayan-Hengduan Mountains floras." for ph.d.-graden.

Foto: Karsten Sund, NHM

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 28.august kl. 10:15 på Tøyen Hovedgård vil kandidaten holde prøveforelesning over emnet:

Understanding the historical biogeography of plants - Trees, time, and space.

Bedømmelseskomité

Professor Gonzalo Nieto Feliner, Real Jardín Botánico (CSIC); Madrid Spain
Associate Professor Petra Korall Uppsala University, Sweden
Associate Professor Hugo de Boer, Natural History Museum, University of Oslo

Leder

Forskningssjef Fridtjof Mehlum

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Elisabeth Aronsen

Publisert 14. aug. 2015 09:16 - Sist endret 27. sep. 2019 12:01