2020

Tidligere

Foto: Karsten Sund
Tid og sted: 28. apr. 2020 14:00, Zoom

Silje Larsen Rekdal ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling "Major histocompatibility complex and mate choice in two passerine birdsfor ph.d.-graden.