Disputas: Maayke Jacqueline Koevoets

Maayke Jacqueline Koevoets ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling. "The Palaeontology, Stratigraphy and Palaeo-environment of the Agardhfjellet Formation (Middle Jurassic-Lowermost Cretaceous) of Spitsbergen, Svalbard." for ph.d.-graden.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 5.januar kl. 10:15 på Tøyen Hovedgård vil kandidaten holde prøveforelesning over emnet:

Understanding the Triassic - Jurassic faunal turnover by integrating biostratigraphy and chemostratigraphy.

Bedømmelseskomité

Dr. Peter Alsen, Geological Survey of Denmark and Greenland, Denmark
Dr. Niall William Paterson, Department of Earth Science, University of Bergen,
Associate professor Lee Hsiang Liow, Natural History museum, University of Oslo

Leder

Forskningssjef Fridtjof Mehlum

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Elisabeth Aronsen

Arrangør

Naturhistorisk museum
Publisert 19. des. 2017 08:06 - Sist endret 11. apr. 2022 14:17