Faglige arrangementer - Side 9

Tid og sted: 19. mars 2018 10:00, Auditorium i Lids hus

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

Tid og sted: 19. mars 2018 09:0016:00, Tøyen hovedgård

Det årlege møtepunktet for alle som arbeider med formidling og utstillingar ved museum.

Tid og sted: 5. jan. 2018 13:15, Tøyen hovedgård

Maayke Jacqueline Koevoets ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling. "The Palaeontology, Stratigraphy and Palaeo-environment of the Agardhfjellet Formation (Middle Jurassic-Lowermost Cretaceous) of Spitsbergen, Svalbard." for ph.d.-graden.

Tid og sted: 18. des. 2017 10:15, Auditorium i Lids hus

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

Tid og sted: 15. des. 2017 13:15, Tøyen hovedgård

Anne Tiril Myhre Pedersen ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling. "Hybridization and associated taxonomic implications in Carex sections Vesicariae and Phacocystis. for ph.d.-graden".