Biologi

Dukker den ikke snart opp da!

Isbjørnen er det største rovdyret som lever over havets overflate. Hannen kan veie opptil 1000 kg og bli nesten 3 meter lang. De fleste voksne hanner veier 4-500 kg, mens binnene er bare halvparten så store. Pelsen er gulhvit og kroppsformen er kompakt og avrundet for å holde på varmen.

Sel tatt av isbjørn.

Isbjørnen regnes som et marint pattedyr og den lever det meste av livet på drivisen. Her jakter den på sel. En isbjørn må ha mellom 50-100 sel i året for å overleve. Isbjørnen er nærmest altetende, men lever i hovedsak av ringsel og storkobbe. I tillegg tar den andre selarter, hvithval, fugl, egg og åtsler. Den kan også spise noe plantekost som tare og mose. En sjelden gang jakter den på rein.

Om sommeren kan isbjørnen bli liggende urørlig i dyp søvn.

Isbjørnen jakter sel på tre ulike vis. Den kan ligge tålmodig ved et hull i isen der selen kommer opp for å puste, eller den kan smyge seg innpå en hvilende sel på isen og storme de siste meterne frem til byttet. Om ettervinteren oppholder ringselen seg i snøhuler i isen hvor de føder og ammer ungene sine. Bjørnen søker systematisk etter hulene, slår seg inn og tar ungen eller de voksne selene.

Isbjørner i parring.

Isbjørnen spiser mest om våren når mattilgangen er best. I deler av året når det er lite is og det er vanskelig å fange sel, eller når binnene ligger i hi, faster de. Isbjørnen er helt spesielt tilpasset slike fasteperioder ved å kunne sette ned forbrenningen i kroppen også om sommeren. I noen områder i Canada må den gravide binna faste i opp mot åtte-ni måneder den vinteren hun føder unger. Har hun ikke da klart å spise seg god og feit om våren, kan fostrene dø.

Isbjørnen er tilpasset et liv i kalde forhold. Det tykke spekklaget er både opplagsnæring og isolasjon. Under den gjennomskinnelige pelsen er huden svart. De sparsomme solstrålene går gjennom pelsen og blir absorbert i den svarte huden.

Unger

Isbjørnene parrer seg om våren. Det er bare gravide binner som legger seg i hi hele vinteren, de andre isbjørnene er ute. Binna går inn i hiet i oktober/november og blir der til mars/april. De får vanligvis to unger ved juletider. Ungene følger mora i ca 2,5 år. Da kommer hun i brunst igjen og ungene blir jaget bort. Dødeligheten til ungene er stor, bare ca 40% overlever de første årene.

Isbjørnen blir kjønnsmoden i fire-fem års alderen. Dødeligheten til voksne dyr er ca 5% i året. En isbjørn kan bli vel 30 år gammel.

Publisert 23. mars 2009 11:49 - Sist endret 15. jan. 2015 10:48