Isbjørn

Isbjørnen er verdens største rovdyr som lever over havets overflate, og er selve symbolet på Arktis. Her kan du lese mer om hvordan isbjørnen makter et liv omgitt av stadig skiftende isforhold, hvilke miljømessige trusler den står ovenfor og noe av hva som blir gjort av forskning om isbjørnen.

Møtende isbjørn

Publisert 23. mars 2009 11:44 - Sist endret 15. jan. 2015 10:47