Er isbjørnen farlig?

Isbjørnen er det største arktiske rovdyret som lever over havets overflate. Mange ser på isbjørnen som et blodtørstig og farlig dyr. Likevel skal man ikke overdrive bjørnefaren eller tillegge bjørnen menneskelige egenskaper som ondskap.

Uvitenhet er en langt større trussel for mennesker som ferdes i arktiske strøk. Den beste måten du kan unngå konflikter med isbjørn på er å lære deg mer om dyret og hvordan du skal opptre i isbjørnterreng.

Mennesket er en fremmed i isbjørnens rike, følgelig har den ikke et naturlig forhold til oss. De fleste bjørner nærmer seg mennesker av nysgjerrighet, men fortsetter sin vandring etter å ha undersøkt det ukjente. Dersom bjørnen skremmes med en gang den nærmer seg, lærer den som oftest å holde seg unna folk og bebyggelse. Unge, uerfarne isbjørner eller dyr som er for syke eller gamle til å jakte effektivt kan likevel bli problembjørner. Slike dyr kan opptre aggressivt på grunn av langvarig sult.

Isbjørnen er nysgjerrig av natur, og undersøker det den kommer over.

Møter mellom isbjørn og mennesker

Hvert år oppstår det gjennomsnittlig noen få alvorlige konfrontasjoner mellom bjørn og mennesker på Svalbard, det vil si situasjoner der en bjørn blir skutt i selvforsvar eller skader mennesker. De fleste farlige møtene skjer i de østlige deler av Svalbard der bjørnene er mest tallrike.

Hittil har få turister vært innblandet i alvorlige møter med isbjørn. Mange besøkende oppholder seg i mindre utsatte områder, for eksempel i Isfjorden, hvor bjørnen er en sjelden gjest om sommeren. Men etter hvert som flere turister kommer til Svalbard på ettervinteren er det grunn til å tro at møtene med isbjørn vil øke. De største bosetningene har forholdsvis sjelden ubehagelige besøk av bjørn.

Forbered deg godt!

Skal du ferdes på Svalbard er det viktig å ta forholdsregler for å hindre problemer med isbjørn:

  • Skaff deg kunnskap om hvordan du skal opptre ute i terrenget før du legger ut på tur. Les denne teksten grundig, og ta kontakt med Sysselmannen, en godkjent tur-operatør eller Norsk Polarinstitutt dersom du ønsker mer detaljert informasjon.
  • Gå aldri ubevæpnet ute i terrenget Forviss deg om at du kan håndtere og bruke våpenet, og tren på å skyte før du drar ut. Et grovkalibret jaktgevær regnes for å være mest effektivt mot isbjørn. Våpenet bør du oppbevare i et futteral som beskytter mot snø, is og sand. Om vinteren bør våpenet tørrpusses. Unngå å bruke olje, den blir seig og kan hindre god funksjon. I tillegg til geværet, kan det være nyttig å ta med en signalpistol som skyter ut Iysraketter. Ved hjelp av den kan du skremme bort nysgjerrige bjørner, men husk at en signalpistol er ingen erstatning for et gevær!
  • Vær oppmerksom, følg med i detaljene i terrenget. Ubehagelige møter unngår du best ved å holde deg på god avstand fra isbjørnen. Vent til bjørnen er passert eller skift retning slik at du ikke møter den.

Feltliv

Fareskilt for isbjørnUte i felt oppstår de fleste problemer med bjørn ved leiren. Det er lett å være uoppmerksom når du lager mat eller hviler. Ta følgende forholdsregler:

Unngå å slå leir på uoversiktlige steder eller steder der bjørnen gjerne ferdes. Slå ikke opp telt på strender eller ytterst ute på lave nes når det er drivis eller fastis i nærheten.

Mat og matlukt virker tiltrekkende på bjørn. Unngå å lage mat som lukter sterkt inne i teltet ettersom lukten setter seg fast i teltduken.

Gi aldri isbjørnen mat. Foring kan føre til at den kommer tilbake og blir mindre var for mennesker.

Ved telt- eller hytteopphold, sørg for å holde nærområdet rent for matavfall, søppel og avføring. Oppbevar mat og matrester et godt stykke fra teltet og på et sted som er godt synlig fra teltåpningen. Plasser latrinen synlig i god avstand fra teltet, helst nedenfor høyvannstand på stranda.

Brenn egnet matavfall og søppel om dagen, ikke like før du legger deg. Ta ikke-brennbart avfall med hjem.

Oppbevar skytevåpenet lett tilgjengelig inne i teltet. Vær oppmerksom og se deg nøye om før du forlater leiren. I en oppvarmet hytte skal våpenet oppbevares kjølig, for eksempel i gangen eller på gulvet.

Spesielle varslingssystemer kan gjøre leiren tryggere. Ved å feste en bjelle til en snubletråd som settes opp i knehøyde rundt leiren vil en besøkende bjørn sannsynligvis selv varsle sin ankomst. Lett monterbare snublebluss kan også settes opp rundt leiren. Når en bjørn går i utløsersnoren eksploderer blusset slik at bjørnen varsler sitt nærvær samtidig som den skremmes bort. Gummibåt og annet viktig utstyr bør sikres på tilsvarende måte.

Nysgjerrig eller aggressiv

På samme måte som hunden, kan også bjørnen gi uttrykk for hvilket humør den er i. Men isbjørnen er uberegnelig av natur. Humøret skifter brått og den angriper uten varsel. Isbjørnen er dessuten en meget god sprinter som kan tilbakelegge korte avstander med en fart på 30-40 km/t. Alle isbjørner skal derfor behandles som om de er truende.

En nysgjerrig bjørn beveger seg usystematisk, beveger hodet fra side til side, høyt og lavt mens den strekker hals og værer. Innimellom reiser den seg opp på bakbeina for å få bedre oversikt. En nysgjerrig bjørn nærmer seg forsiktig, men forsøker ikke å holde seg skjult.

En aggressiv bjørn har en målbevisst gange. Den forsøker gjerne å lure seg innpå deg og sørger for å holde seg skjult. Den er tydelig interessert, men har en litt gretten holdning. Dersom bjørnen blir overrasket eller føler seg truet ved at du kommer for nær, vil den ofte vise tegn på aggressivitet. Den er aggressiv når den smekker høyt og tydelig med tennene, hveser som en sint katt eller blåser i nesen som en stut.

Ansikt til ansikt

Foto av isbjørn og hund

Erfarne polarhunder er kanskje den tryggeste og hyggeligste måten å beskytte seg mot bjørn på. Hunder varsler når en bjørn er i anmarsj, og jager den dersom de slippes løs.

Hvis du treffer en bjørn i terrenget eller får besøk i leiren er det viktig å opptre rolig og målrettet:

Sørg for at skytevåpenet er ladet, sikret og klart til bruk.

Vurder situasjonen. Har bjørnen kurs mot deg? Hvor stor er avstanden? Virker den målbevisst, søkende eller nysgjerrig? Er det en binne med unger eller et enslig dyr?

Gjør bjørnen oppmerksom på hvor du er. Vis deg klart fram, vift med armene og rop høyt til den. De fleste bjørner misliker motorstøy, og selv plagsomt nysgjerrige bjørner stikker oftest av når en snøscooter startes. Løse hunder jager bort de fleste bjørner.

Skyt et varselskudd med signalpistol eller gevær dersom bjørnen kommer nærmere enn 50 meter. Unngå å skyte med gevær i bakken eller isen like ved dyret. Slike skudd kan rikosjettere og skade den. Skyt heller i lufta eller i et stykke is på trygg avstand fra dyret. Med signalpistol skyter du et godt stykke foran bjørnen slik at du driver den fra deg. Hvis du skyter signalskuddet forbi bjørnen vil du skremme den mot deg. Kommer den nærmere, skyter du signalraketter direkte på den. Unngå skudd mot hodet. Skrem bjørnen tilstrekkelig til at den trekker seg langt unna.

Store bjørnunger, som oftest med binna et stykke unna, kan gå til skinnangrep. De løper mot deg, bråstopper og trekker seg unna. Slike bjørneunger er vanligvis ikke farlige, men bør skremmes bort.

Dersom du ikke greier å jage bort bjørnen og føler deg truet på livet skal du skyte for å drepe. Bjørnen er da ganske nær. Sikt etter bogen eller skulderen, ikke etter hodet. Treffer du, vil kraften i skuddet stoppe den et øyeblikk slik at du kan skyte på nytt. En bjørn som er truffet må avlives. Isbjørner er seiglivete og det kan ta tid før selv et dødelig skudd viser effekt. Gå ikke bort til bjørnen før du er sikker på at den er død.

Loven sier

Ifølge viltforskriftene for Svalbard er det ikke tillatt å forstyrre fredet vilt unødig. Å jage isbjørn med scooter eller båt er et klart brudd på forskriftene. Slike overtredelser har ført til høye bøter i de senere år.

Isbjørnen er totalfredet, men går den til angrep har du lov til å skyte den i selvforsvar. Det skal meldes fra til Sysselmannen snarest i slike tilfeller. Isbjørn skutt i selvforsvar er statens eiendom. Sysselmannen vil etterforske hver enkelt sak for å vurdere om episoden er forårsaket av at bjørnen er forstyrret unødig.

I spesielle tilfeller kan en bjørn avlives for at gjenstander av høy materiell verdi skal beskyttes. Hytter og kjøretøy faller vanligvis ikke inn i denne kategorien. En bjørn kan ikke skytes som hevnaksjon for ugagn den har gjort tidligere.

Å forevige en isbjørn

Isbjørnen, selve symbolet på Arktis, er et yndet fotomotiv. Alt informasjonsmateriell om isbjørn advarer på det sterkeste mot å trå den for nær. Likevel ser vi flotte nærbilder av isbjørn på plakater og i bøker. Det fremgår ikke alltid av bildet hvordan det er tatt, og det kan derfor være på sin plass å gi noen råd om hvordan et fotografi av bjørn skal bedømmes.

Nærbilder av bjørn er ofte tatt fra hytter eller andre egnete steder hvor fotografen befinner seg i trygghet. For eksempel arrangeres det fotosafarier i canadisk Arktis der bildene blir tatt fra terrenggående turistbusser. Er bildet tatt på skrå ovenfra av en bjørn på isen, tyder det på at fotografen har vært ombord i en båt. Ekstreme nærbilder, gjerne av isbjørnunger, er oftest tatt i forbindelse med biologisk forskning der bjørnen(e) er bedøvet. Bilder av en løpende eller svømmende bjørn tatt bakfra kan tyde på at dyret blir jaget. De søker gjerne tilflukt ved fastfrosne isfjell eller oppe i fjellskråninger når de blir skremt. En pesende bjørn på et isfjell kan derfor tyde på at bjørnen er jaget dit.

Man skulle tro at nærbilder av isbjørn står høyest i kurs for en fotograf. Det er likevel vanskeligere å fotografere en uforstyrret bjørn som jakter eller er ute på vandring i sitt naturlige miljø. Slike bilder er derfor sjeldne å se. Ved all fotografering, husk at både du og isbjørnen er best tjent med å holde god avstand!

Foto av isbjørnspor

Publisert 23. mars 2009 11:47 - Sist endret 15. jan. 2015 10:47