Våre store rovdyr

Når vi snakker om "våre store rovdyr" er det de fire fastlandsrovdyrene bjørn, ulv, jerv og gaupe vi sikter til. Det er disse fire som er omdiskutert i forbindelse med konflikter med bufe og tamrein på beite.

Bjørn
Bjørn
Gaupe
Gaupe
Jerv
Jerv
Ulv
Ulv

Publisert 24. mars 2009 10:32 - Sist endret 15. jan. 2015 10:43