Pattedyr

Pattedyr heter på latin Mammalia, som betyr ”bryst/patte”. Pattedyrene er bl.a. karakterisert ved at de har melkeproduserende kjertler og hår. Alle pattedyr føder levende unger, bortsett fra kloakkdyrene som legger egg.

Hvalross Odobenus rosmarus på Svalbard.

Det finnes om lag 4.600 pattedyrarter i verden. Av disse er 89 registrert i Norge inkludert Svalbard og norske farvann. To av disse artene regnes nå som utdødde hos oss: svartrotte og nordkaper.

Museets Pattedyrsamling er en vitenskapelig samling av pattedyr. I alt har vi ca. 25 000 objekter hvorav ca. 20 000 er fra Norge og Svalbard. Disse er konservert på sprit, som skjeletter, skinn eller de er utstoppet. Samlingene brukes først og fremst til forskning. Noen av dyrene kan sees i utstillingen.

Ved NHM drives det forskning først og fremst på arktiske marine pattedyr, bl.a. isbjørn, hvalross og grønlandshval. Mye av forskningen er relatert til undersøkelser av effekter av forurensning og global oppvarming.

Publisert 3. des. 2008 07:57 - Sist endret 9. feb. 2010 16:42