2015

Publisert 23. okt. 2015 08:38

– Vi var sikre på at vi ville finna nye insektartar, seier forskar Geir Søli. Han deltek i eit prosjekt som skal redusera skadane av gruvedrift på biomangfaldet i Amazonas.

Publisert 20. okt. 2015 15:20

Ny presentasjon av norske augnestikkarar er eit nytt steg på vegen til å samla alle norske artar på nett.

Publisert 31. aug. 2015 09:04

En stabel av trestokker i Botanisk hage fungerer som hotell for klekkende insekter. Her formidles naturvitenskap til nye generasjoner.

Publisert 21. aug. 2015 08:47

Et spennende funn, synes Petter Bøckman, zoolog og universitetslektor ved NHM.

Publisert 18. aug. 2015 10:41

Petter Bøckman snakker om parasitter på Tidenes Morgen.

Publisert 1. juni 2015 12:52

De aller første menneskene visste antakelig hvor mange år de hadde levd, sier Petter Bøckman. Men det å være tenåring handler om mye mer enn tall i dag.

Publisert 8. mai 2015 13:01

Målingar ved forskingsstasjonen i Øvre Heimdalen viktig bidrag i kartleggjinga av skadeomfanget mange år etter.

Publisert 6. mai 2015 14:18

To ulike studier viser samanheng mellom form og yteevne hjå spermen frå gråsporven – men ikkje dei same samanhengane.

Publisert 4. mai 2015 13:48

Positive tal for bestanden mellom Grønland og Canada.

Publisert 15. apr. 2015 15:39

Steinfluer lurar rivaliserande hannar på villspor ved å etterlikna hoa sitt paringssignal.

Publisert 9. apr. 2015 11:22

En ny studie fra Harvard viser at europeere fikk hvit hud relativt nylig. – Kombinasjonen av de tre genene er det som gjør nordeuropeere lyse, sier zoolog Petter Bøckman.

Publisert 6. mars 2015 11:27

I 2013 fanget frivillige fuglemerkere inn en underlig fugl på Lista. Nå har forskningen endelig gitt svar på hva det var.

Publisert 5. mars 2015 08:50

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris blir sett på som så farleg at heile vassdrag vert lagt aude for å få bukt med den. Men kunnskapen vår er tynt fundert.

Publisert 30. jan. 2015 11:03

NHM har ei fuglesamling av internasjonalt format. No er den tilgjengeleg på nett.

Publisert 20. jan. 2015 10:37

Lakrismjeltblåvengen kan vera borte frå norsk jord for godt.

Publisert 12. jan. 2015 09:48

Forslaget om å opprette åtte såkalte eventyrskogreservater bryter med prinsippet om vern tuftet på økologisk kunnskap.