Her kommer sommerfuglene!

I dag lanseres nettpresentasjonen over de norske storsommerfuglene. Presentasjonen er et samarbeidsprosjekt mellom Naturhistorisk museum og Artsdatabanken, og utgjør pilotprosjektet i Artsdatabankens nye storsatsning, Arter på nett.

I presentasjonen finnes plansjer, bilder og artsinformasjon om alle de norske storsommerfuglene — nesten 900 arter! Man kan bla i nær 200 plansjer og klikke seg inn på enkeltarter for å få oppdatert informasjon om utseende, utbredelse og levevis. Presentasjonen bygger på boka Norges sommerfugler, som ble utgitt i 2009 av Naturhistorisk museum og Norsk entomologisk forening. Boka er det første norske storverket på sommerfugler.

Se sommerfuglpresentasjonen hos Artsdatabanken

Kunnskapskilde for alle

Artsdatabankens løsning Arter på nett har som mål å presentere artsinformasjon på forskjellige nivå, tilpasset forskjellige brukere. Både skoleelever, studenter, forvaltere og naturentusiaster skal kunne ha glede og nytte av sidene: Skolebarn kan glede seg over bilder og filmer, studenter kan bruke verktøyene til å lære seg arter, og forvaltningen kan få oppdatert informasjon om arter med høyt forvaltningsfokus.

I basis av løsningen ligger en svært fleksibel teknisk løsning utviklet ved Artsdatabanken. Løsningen er basert på såkalte «widgets», små miniprogrammer som fungerer som «kikkehull» inn i Artsdatabanken, og som gjør at løsningen enkelt kan legges inn i («embeddes» i) andre nettsider. En stor styrke ved løsningen er at den kan håndtere alle typer data, og løsningen vil på sikt utvides med blant annet lyd, film og ulike avanserte bestemmelsesverktøy som valgnøkler og forvekslingsartssider.

Hvilke data finnes, og hva kommer?

Presentasjonen av de 900 storsommerfuglene utgjør pilotprosjektet i den nye løsningen, og Naturhistorisk museum har vært sentral i utviklingen av funksjonaliteten. I årene som kommer vil løsningen fylles med data fra mange vitenskapsinstitusjoner om mange forskjellige artsgrupper. Blant annet bier, marine snegler og moser står for tur. På sikt er målet å ha et godt bilde og minimum et sammendrag om hver art som finnes i Norge.

Utforsk siden!

Lurer du på hvilken sommerfugl som flagret forbi? I sommerfuglpresentasjonen kan du bla mellom plansjer for å sammenligne beslektede arter, og du kan bevege deg fritt oppover og nedover i familiesystematikken. På den enkelte artssiden finner du gode artsbilder, og i mange tilfeller en utførlig artsbeskrivelse og oversikt over forvekslingsarter. Du kan også lese deg opp på levevis, habitatvalg og vertsplanter, og gjennom link til Artskart får du oppdatert informasjon om artens utbredelse i Norge. Og om du selv sitter med ny viten, kan du bidra til løsningen ved å legge inn funnene dine i Artsdatabankens tjeneste Artsobservasjoner.no.

Les mer på Forskning.no

Kontaktpersoner:

Hallvard Elven, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
E-post: hallvard.elven@nhm.uio.no
Telefon: 980 41 103

Beate Horg, Artsdatabanken
E-post: beate.horg@artsdatabanken.no
Telefon: 41 21 18 21

Publisert 25. juni 2014 14:51 - Sist endret 19. jan. 2015 17:00