Feiret unge forskere i toppklasse

Melissah Rowe fra NHM er blant forskerne som har delt Forskningsrådets pott øremerket unge forskere.

Melissah Rowe. Foto: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Til sammen får 64 unge forskere 450 millioner i støtte gjennom forskningsprogrammene FRIPRO og Fellesløftet.15 av disse er realfagsforskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Naturhistorisk museum (NHM). 6 av dem er kvinner.

Sanne Boessenkool, som tidligere var ved NHM, var også blant som fikk tildelt midler.

Publisert 17. mars 2014 09:48 - Sist endret 14. aug. 2020 10:24