Åpner ny portal mot verdens biomangfold

En ny global nettportal gjør det enklere for forskere og beslutningstagere over hele verden å ta i bruk data om naturmangfold.

I dag lanserer The Global Biodiversity Informasjon Facility (GBIF) en ny versjon av en global nettportal med informasjon fra verdens største database om naturmangfold. I portalen presenteres alle data på en måte som gjør det enklere å ta dem i bruk – for både forskere og beslutningstagere over hele verden.

Norge leverer mye data til GBIF-nettverket. Årsaken til dette er en vellykket datamobilisering fra norske datakilder de siste årene, hvor samarbeidet mellom Artsdatabanken og GBIF-Norge har vært avgjørende for å realisere prinsippet om åpen datadeling på tvers av institusjoner og landegrenser. Naturhistorisk museum er vertskap for den nasjonale noden av GBIF.

Gjennom den nye dataportalen til GBIF vil data om naturmangfold bli ennå bedre tilgjengelig globalt. Portalen markerer en ny fase i GBIFs oppgave med å støtte det internasjonale samfunnet med global informasjon om naturmangfold. Portalen vil ha flere funksjoner:

  • Utvikle verktøy, ferdigheter og nettverk for å gi et best mulig bilde av artsinformasjon
  • Kostnadseffektiv infrastruktur for deling og utveksling av data, som støttefunksjon til et bredt spekter av politiske beslutninger (kontroll av skadedyr, matsikkerhet, effekter av klimaendringer osv.)
  • Gi informasjon om globale tiltak som skal bidra til å redusere tap av naturmangfold, for eksempel FNs miljømål og det internasjonale Naturpanelet
  • Støtte en økende mengde vitenskapelige publikasjoner som refererer til GBIF-data

Av Beate Horg, seniorrådgiver kommunikasjon. Artsdatabanken
Publisert 9. okt. 2013 07:57 - Sist endret 8. des. 2019 10:37