Aktuelt − zoologi 2013

Publisert 18. des. 2013 09:57

– Når folk får sett denne utstillingen, kaster de ut katta og vil aldri mer la hunden sove i senga, sa Kristin Halvorsen under åpningen av Parasites – Life Undercover.

Publisert 16. des. 2013 05:00

Dompapen og den nære slektningen azoresdompapen har sperm som er mindre bygd for konkurranse enn hjå andre sporvefuglar. Langvarige parforhold uten sidesprang kan vera forklaringa.

Publisert 2. des. 2013 14:23

Hallvard Elven har laget disse to timelapsevideoene av forpupping og klekking hos den truete sommerfuglarten lakrismjeltblåvinge.

Publisert 5. nov. 2013 08:31

De er store og vakre og lever i regnskogen. Victoriahuset ved Naturhistorisk museum har fått en ny publikumsattraksjon.

Publisert 14. okt. 2013 05:00

Prøvar av stråleskada sperm frå fuglar i katastrofeområdet kan innehalda svaret på kvifor spermceller frå promiskuøse spurvefuglar ikkje vert lengre enn dei gjer.

Publisert 11. okt. 2013 05:00

Jakta på eit alternativ til rotenon som kur for Gyrodactylus salaris førde til forbausande ny kunnskap om molekyla som ein trudde aldri vart borte.

Publisert 9. okt. 2013 07:57

En ny global nettportal gjør det enklere for forskere og beslutningstagere over hele verden å ta i bruk data om naturmangfold.

Publisert 4. okt. 2013 08:43

Billemor kan være litt av en hønemor. – En kjempemorsom studie, sier Petter Bøckman.

Publisert 30. sep. 2013 05:00

Laksestamma i Lærdalselva har måtta tola regulering, Gyrodactylus og rotenonbehandling dei siste tiåra. Og tolt det har den gjort, i alle fall genetisk, for arvematerialet til laksen er uendra.

Publisert 26. sep. 2013 05:00

Systematikken for kortvengjebillene er uoversiktleg og treng revisjon. Tolmodig arbeid og store datasett er nødvendig for å få brikkene på riktig plass.

Publisert 17. sep. 2013 05:00

Hjå mange sporvefuglar legg hoa egg frå fleire fedrar i same kullet. Men det kan vera vanskeleg å finna ut kva som gjer at nokre hannar har meir suksess enn andre.

Publisert 9. sep. 2013 05:00

Drastiske tiltak er teke i bruk for å redda den vakre sommarfuglen lakrismjeltblåveng. Men det kan visa seg å vera for seint.

Publisert 30. aug. 2013 09:20

Parasittvepsene fikk Darwin til å tvile på Gud – nå er det funnet 14 nye arter.

Publisert 28. aug. 2013 14:04

Forskere i felt med helikopter og bedøvelsespiler.

Publisert 12. aug. 2013 10:28

Nora Heyerdahl fra forskning.no snakker med zoolog Petter Bøckman om troféjakt og hva det gjør med en art at de store, flotte dyra blir jaktet på.

Publisert 24. juni 2013 05:00

Etter snart 40 år med tiltak har Oslo kommune langt på veg nådd målet om elvar der laks og aure kan leva og gyta. No pressar EU på for å heva ambisjonane.

Publisert 1. juni 2013 05:00

Ny programvare utvikla ved Naturhistorisk museum i Oslo gjer det enklare for biologar å identifisera mitokondrielt DNA, ein viktig genetisk markør.

Publisert 27. mai 2013 05:00

Ein fugl som syng kompliserte songar, er vanlegvis ein tøffing eller ein storsjarmør eller begge delar. Men kvifor hussmetten syng som den gjer, er eit uløyst mysterium.

Publisert 24. mai 2013 15:50

Knallblå skulpturar nedanfor Osloryggen set fokus på lakrismeltblåveng, den mest utrydningstruga dagsommarfuglen i Norge.

Publisert 29. apr. 2013 05:00

Fossekallen legg færre egg med hannungar di større kulla er. Funnet utfordrar rådande oppfatningar om kjønnsfordeling blant avkom.

Publisert 25. apr. 2013 05:00

Kortvengjebillene på dei vulkanske fjelltoppane i Aust-Afrika har felles opphav. Men isolert på kvar sin topp har dei utvikla seg til heilt ulike artar.

Publisert 1. apr. 2013 05:00

Hallvard Elven har nøsta opp litt av slektstilhøva hjå kortvengjene, ein av dei minst oversiktlege billefamiliane. Men mykje står att – ikkje minst i papirkorga.

Publisert 13. mars 2013 05:00

Men forskarane bak rapporten åtvarar mot å tru at det er ålreit med litt utslepp i ny og ne.

Publisert 11. mars 2013 05:00

Raudstjerten var på veg til å dela seg i to artar, viser DNA-analysar. Men så gjorde den ikkje det likevel.

Publisert 28. feb. 2013 09:06

Villsvinet kan true norske artar og har potensial til å spreie seg over store delar av Noreg, ifølgje Øystein Wiig ved NHM.