Fuglemorgen for morgenfugler i Botanisk hage

Bli med Einar Strømnes på vandringen Fuglemorgen og opplev det rike fuglelivet her.

– Det er fra midten av februar til ut i mai at det skjer – da kommer alle trekkfuglene, forteller naturentusiasten, imitatoren og fuglemorgenomviseren Einar Strømnes.  (Foto: Dag Inge Danielsen)

Botanisk hage er ikke bare en uuttømmelig kilde til inspirasjon og kunnskap om alt som vokser. Her er også et rikt fugleliv. For niende år på rad kan du søndag 20. mai i år bli med førstelektor Einar Strømnes på vandringen Fuglemorgen, en av de mest populære omvisningene i løpet av året.

– Det er et stort mangfold av fuglearter i Botanisk hage. Da jeg begynte å jobbe på Naturhistorisk museum i 2003, opplevde jeg et pludrende fugleliv, spesielt om våren. Jeg fikk lyst til å formidle dette til et større publikum og gi dem en integrert opplevelse, forteller Einar Strømnes om bakgrunnen for det årvisse arrangementet, som starter allerede kl 0800.

Siden 1970-tallet har zoologene registrert alle fuglearter som er observert i hagen, og tallet kom i 2011 opp i 90. Den sist registrerte er – tro det eller ei – fiskeørn!

– Fiskeørna ble sett flygende over nordenden av Botanisk hage i 2010, forteller Einar. – Også havørn og vandrefalk er observert her. Europas største ugle, hubroen, er sett to ganger. En annen spennende art er kjernebiter, som har et nebb tilpasset å knuse kirsebærsteiner. I 1999 landet en alkekonge inne i Botanisk hage, og i 2004 hadde vi besøk av linerlas sjeldne søskenbarn; vintererla, for å nevne noen rariteter.

Det begynner i februar

De første standfuglene begynner å synge tidlig i februar. Da våkner de til liv, alle som har overvintret. Først kan vi høre kjøttmeis, blåmeis, spettmeis, gråspurv, pilfink og grønnfink.

Men 80 prosent av fugleartene med tilhold i Norge er trekkfugler. I løpet av mars og april kommer de fleste tilbake fra vintertrekket. Blant de tidlige er bokfinken i siste del av mars. Også den mer oransje slektningen bjørkefink kan slenge innom, som Einar sier. Linerla kommer tidlig i april og er et kjært og sikkert vårtegn.

Så følger svarthvit fluesnapper og rødstrupe. Når varmen kommer i mai, er tiden inne for de varmekjære sangerne, med arter som løvsanger, gransanger og – etter hvert – hagesanger, munk og møller.

– Er det noen sjeldne trekkfugler som kan ses i Botanisk hage?

– Under trekk er det blitt observert litt spesielle arter som eksempelvis grønnstilk, gråfluesnapper, bøksanger og konglebit.

Sammenhengene i naturen

For naturentusiasten Einar Strømnes begynte fugleinteressen for alvor da han gikk i 3. klasse og lagde fuglekasser som ble satt opp i hagen i Sandefjord. Senere tilbrakte han mye tid på fuglestasjonene i Presterødkilen, på Store Færder og Mølen i Vestfold, der han også ble fascinert av det rike og varierte plantelivet.

Sammenhengene i naturen går som en rød tråd gjennom det meste av det Einar har studert og jobbet med. Han studerte naturgeografi for å lære om det fysiske grunnlaget for naturens mangfold. Senere ble det økologi, zoologi, paleontologi, botanikk og marinbiologi med hovedfag i marin parasittologi. Hovedfaget og doktorgraden handlet om parasitter på fisk og hval.

Han har jobbet som høgskolelektor og lærer flere steder, blant annet i Lofoten, der han også utarbeidet den naturfaglige delen av undervisningsopplegget for vikingmuseet på Borg. Om vi legger til at han har vært leder i Norsk biologiforening og sittet i styret for Skandinavisk-Baltisk Society for Parasitology, har vi likevel bare nevnt noen få av hans interesser.

En av arbeidsoppgavene til Einar er å administrerer Botanisk hages offisielle fugleliste som du finner på: www.nhm.uio.no/fakta/zoologi/fugl/fugler-i-hagen/

Hvis du observerer en ny fugleart i eller over Botanisk hage, kan du sende en melding til: nhm-fugleliste@nhm.uio.no.
 

Av Dag Inge Danielsen, redaktør Palmebladet
Publisert 13. mai 2012 13:49 - Sist endret 26. jan. 2019 11:08