Aktuelt − zoologi 2012

Publisert 11. apr. 2012 12:08

Insektforskere fra NHM har sammen med kollegaer fra BioFokus og NTNU Vitenskapsmuseet i to år jaktet på insekter langs Oslofjorden. Resultatet så langt, er hele 158 arter av veps og fluer som ikke tidligere er påvist i Norge; 7 av dem er sannsynligvis også ukjente for vitenskapen.

 

Publisert 12. mars 2012 15:01

Smeltevann fra isbreer som danner livsgrunnlaget for mange arter, kan forsvinne som følge av klimaendringene. – Mange av disse artene vil konkurrere dårligere under varmere, mer stabile forhold, sier John Brittain ved NHM som en kommentar til studien.

Publisert 30. jan. 2012 07:56

Kryptozoologi handler ikke bare om den avskyelige snømann og dinosaurer. Også helt alminnelige dyr har sin plass i læren om dyr som kanskje eksisterer, kan Torfinn Ørmen ved NHM fortelle.