Vanlig torngresshoppe

Tetrix undulata (SOWERBY, 1806)

Orden: RETTVINGER - Orthoptera
Familie: TORNGRESSHOPPER - Tetrigidae

Kjennetegn

Liten, litt klumpete gresshoppe som lett kan forveksles med en liten stein. Brystskjoldet (pronotum) kan se ut som en torn og strekker seg så vidt bak til bakkroppsspissen, eller litt bakenfor denne. Langs brystskjoldets overside går det en langsgående midtkjøl, og denne er høy, svakt krummet og forholdsvis godt utviklet. Forvingene er redusert til kun noen små lapper, og bakvingene er noe reduserte og når ikke helt ut til enden av pronotum. Derfor er de ikke istand til å fly. De opptrer i en rekke forskjellige fargevarianter, men brune og grå nyanser er nok de vanligste. Lengde imago: Hann 8-11 mm og hunn 9-13 mm. Korte antenner. Arten mankerer både høre- og stridulasjonsorganer. Den kan skilles fra Strandtorngresshoppe på den forholdsvis korte tornen på brystskjoldet, og den høye lengdekjølen. Derimot er den vanskeligere å skille fra Toprikket torngresshoppe, men den skal være slankere og mindre robust enn denne. Baklårene er også slankere hos Vanlig torngresshoppe. Nymfene likner de voksne.

Utbredelse i Norge

Spredte funn i Sør-Norge nord til Sogn og Fjordane og nordlige Oppland. Den er påtruffet i følgende fylkesregioner: Ø, AK, OS, VE, BØ, BV, TEY, TEI, AAY, VAY, RY, RI, HOY, SFY, SFI.

Totalutbredelse

Utbredt kun i Nord-, Midt- og Vest-Europa. I dette området er den til gjengjeld meget vanlig.

Biotop

Arten kan finnes på en rekke forskjellige leveområder, men felles for disse er at de her lav og forholdsvis sparsom vegetasjon. Den opptrer ofte på lyngheier, eller litt åpne områder med rik mose. Noen ganger opptrer den sammen med Strandtorngresshoppe. Den kan også finnes i skog blant vissent løv.

Biologi

Eggene legges på våren eller tidlig på sommeren i grupper på 10-20. Disse er heftet sammen med et sekret og legges i mose eller fuktig jord. Disse klekkes etter 3-4 uker, og nymfene finnes så utover sommeren og høsten. Vanligvis blir de fleste voksne men ikke kjønnsmodne før overvintringen. Men også endel individer overvintrer som store nymfer. Etter overvintring kan de gjerne sees straks etter at vårsola begynner å varme om våren.

Sang

Strandtorngresshoppa synger ikke.

Trusler

Ingen kjente.

Rødlistestatus

Nei.

Litteratur

Knaben (1943), Holst (1986), Marshall & Haes (1988), Kindvall & Denuel (1987), Ottesen (1992), Nielsen (2000).

Publisert 28. jan. 2009 16:10 - Sist endret 5. sep. 2011 18:54