Skoggresshoppe

Podisma pedestris (LINNAEUS, 1758)

Skoggresshoppe (Foto © Lars Ove Hansen)

Orden: RETTVINGER - Orthoptera
Familie: TORNBRYSTGRESSHOPPER - Catantopidae

Kjennetegn

Forholdsvis stor, litt klumpete gresshoppe. Kroppen er sylindrisk, særlig hos hannen. Halsskjoldet har ingen sidelister, og er avrundet. Den har dog en sidelist på bakre halvdel av ryggskjoldet. Forvingene er redusert til kun noen små lapper, og arten er derfor ikke istand til å fly. Fargen kan variere fra rødbrunt med innslag av grått og blått, og bakkroppen har gjerne gule og svarte sidestriper. Lengde imago: Hann 15-22 mm og hunn 22-30 mm. Korte antenner. Den kan skilles fra Fjellgresshoppe på de blå bakleggene (foto). Nymfene likner de voksne.

Utbredelse i Norge

Arten virker særdeles utbredt, men ikke noe videre vanlig. Funnet gjennom hele landet nord til Finnmark. Den er påtruffet i følgende fylkesregioner: Ø, AK, OS, ON, BØ, BV, VE, AAY, VAY, RY, RI, HOY, HOI, SFI, MRI, STI, NTY, NTI, NSI, NNØ, TRY, TRI, FV, FØ.

Totalutbredelse

Utbredt over det meste av Europa, dog ikke Danmark og England. Østover strekker utbredelsen seg til Sibir.

Biotop

Arten er knyttet til tørre leveområder i eller i nærheten av skog, og ofte der det er lite eller ingen vegetasjon. Kan ofte finnes i kanten av skogsbilveier. Trives gjerne i åpen furuskog med rikt innslag av lav og lyng. Den kan gå ganske høyt til fjells.

Biologi

Nymfene klekker i mai. De voksne opptrer gjerne fra begynnelsen av juli og utover. Eggene overvintrer.

Sang

Skoggresshoppa synger ikke, men begge kjønnene kan lage klikkelyder med kjevene.

Trusler

Ingen kjente.

Rødlistestatus

Nei.

Litteratur

Knaben (1943), Holst (1986), Kindvall & Denuel (1987), Ottesen (1992).

Publisert 28. jan. 2009 16:10 - Sist endret 5. sep. 2011 18:50