Strandtorngresshoppe

Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)

Strandtorngresshoppe (Foto © Lars Ove Hansen)

Orden: RETTVINGER - Orthoptera
Familie: TORNGRESSHOPPER - Tetrigidae

Kjennetegn

Liten, slank gresshoppe som lett kan forveksles med en liten pinne eller en stein. Brystskjoldet (pronotum) kan se ut som en torn og strekker seg langt ut bakenfor bakkroppsspissen. Langs brystskjoldets overside går det en langsgående midtkjøl, men denne er kun svakt utviklet, samtidig som oversida er forholdsvis flat. Forvingene er redusert til kun noen små lapper. Begge kjønnene kan opptre i en rekke forskjellige fargevarianter, fra grå og hvit til helt svart. Ofte forekommer vakre fargekombinasjoner. Lengde imago: Hann 8-12 mm og hunn 10-14 mm. Korte antenner. Arten mankerer både høre- og stridulasjonsorganer. Ofte opptrer to forskjellige morfer (former). Den ene, som har lang torn har godt utviklede bakvinger og kan fly godt, mens den andre som har kort torn, har tilbakedannede bakvinger, og kan således ikke fly. Hos den korttornete når brystskjoldet kun ut til enden av bakkroppen. Vanligvis kan denne arten skilles fra våre andre Torngresshopper ved at den har lang torn. Korttornete individer kan skilles på den dårlig utviklede midtkjølen. Nymfene likner de voksne.

Utbredelse i Norge

Spredte funn gjennom hele Norge nord til Finnmark. Det foreligger ingen funn fra Nordland og Troms. Den er påtruffet i følgende fylkesregioner: Ø, AK, HES, HEN, OS, VE, BØ, BV, TEY, TEI, AAY, HOY, HOI, SFY, SFI MRY, STY, STI, FV, FI.

Totalutbredelse

Utbredt over det mest av Europa, videre østover gjennom hele Russland til det nordøstlige Kina. Den finnes også i Nord-Amerika.

Biotop

Fuktige områder nær sjøer, bekker eller annen våtmark. Dukker gjerne opp på åpne områder, gjerne med litt mudder eller våt slam. Kan ofte finnes i veikanter der det er grøfter med vann i nærheten. Det er heller ikke uvanlig at den treffes på helt tørre lokaliteter.

Biologi

Eggene legges på våren eller tidlig på sommeren i grupper på 10-20. Disse er heftet sammen med et sekret, slik at eggklasen ligner litt på en bananklase. Eggene legges i mudder, våt mose eller fuktig jord. Disse klekkes etter 3-4 uker, og nymfene finnes så utover sommeren og høsten. Nymfene overvintrer gjerne i siste nymfestadium, men noen ganger kan voksne individer også overvintre. Etter overvintring kan de gjerne sees straks etter at vårsola begynner å varme om våren.

Sang

Strandtorngresshoppa synger ikke.

Trusler

Ingen kjente.

Rødlistestatus

Nei.

Litteratur

Knaben (1943), Holst (1970, 1986), Marshall & Haes (1988), Kindvall & Denuel (1987), Ottesen (1992), Nielsen (2000).

Publisert 28. jan. 2009 16:10 - Sist endret 5. sep. 2011 18:44