Familie Torngresshopper - Tetrigidae

Orden: RETTVINGER Orthoptera
Underorden: Caelifera
Overfamilie: Tetrigoidea

Denne familien omfatter forholdsvis små arter som kan ligne hoppende steiner. De er lett kjennelig på at forbrystet (halsskjoldet) er forlenget bakover slik at det meste av bakkroppen og vingene dekkes. Forbrystet har også en langsgående kjøl. Artene varierer i farge fra grå og brun, til helt svart, og gjerne med mørkere eller lysere flekker. Det er beskrevet ca. 1.000 arter på verdensbasis. De er vanligvis knyttet til åpne områder med sparsom vegetasjon, gjerne i tilknytning til våtmark og vann. Enkelte arter er delvis akvatiske og kan svømme, og holde seg neddykket i kortere perioder. de fleste artene er likevel knyttet til tørrere habitater. Torngresshoppene lever av mose, alger, gress og annet organisk materiale. De har ingen sang. Mens alle andre gresshopper i Norge overvintrer som egg, så overvintrer disse som nymfer og voksne. Det er derfor ikke uanlig at man kan finne voksne torngresshopper på våren. Eggene legges ved at hunnen borer bakkroppsspissen ned i bakken.


I Norge har vi 3 arter der alle tilhører slakta Tetrix:

Strandtorngresshoppe Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)
Vanlig torngresshoppe Tetrix undulata (Sowerby, 1806)
Toprikket torngresshoppe Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758)

Publisert 28. jan. 2009 16:10 - Sist endret 5. sep. 2011 16:44