Familie Markgresshopper - Acrididae

Orden: RETTVINGER Orthoptera
Underorden: Caelifera
Overfamilie: Acridoidea

Dette er den største familien av Rettvinger med godt over 8000 beskrevne arter fordelt på 1500 slekter i verden. De fleste artene finnes i tropiske strøk. I Europa forekommer ca. 50 arter fordelt på 21 slekter.

Karakteristisk for artene er de korte antennene. Sangen frambringes ved at en rad tagger (stridulasjonsfilen) på innsiden av baklåret, gnis mot en kjøl på framvingene. Tympanalorganene (ørene) er plassert på hver side av første bakkroppssegment i forbindelse med åpningene til lufterørsystemet (trakéene). Ved eggleggingen benytter hunnen de kraftige valvene på siste bakkroppssegment til å grave en sylinder i bakken hun kan legge eggene i. Disse legges i klumper og omsluttes av et sekret som former et hardt skall. Eggene overvintrer og klekkes neste vår hos våre arter. For visse tropiske arter kan de ligge i flere år, f.eks. til regnet kommer. Innen denne familien finner vi også vandregresshoppene. Disse kan nå enorme bestandstettheter i periopder med god mattilgang og så slå seg sammen i enorme svermer for deretter å trekke over lange avstander. Den Europeiske vandgresshoppa har nådd Norge flere ganger, bl.a på 1800-tallet.

Markgresshoppene er utelukkende planteetere, og vil ha frisk og saftig plantekost, men noen arter eter lav og døde blader. Alle våre hjemlige arter og en stor del av verdens arter er knyttet til åpne områder. Få arter er derfor å finne i de tropiske regnskogene. Flere av våre arter begunstiges av slått og beite, og er derfor på tilbakegang i Norge i dag. Dette fordi slått ikke praktiseres noe videre mer, og husdyr i mye mindre grad enn før slippes på beite.

I Norge har vi 13 arter innen denne familien:

Klapregresshoppe Psophus stridulus (L.,1758)
Europeisk vandgresshoppe Locusta migratoria (Linnaeus, 1758)
Blåvinget gresshoppe Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)
Sumpgresshoppe Mecostethus grossus (Linnaeus, 1758)
Grønn markgresshoppe Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)
Rødgumpgresshoppe Omocestus ventralis (Zetterstedt, 1821)
Gråbrun markgresshoppe Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)
Slåttegresshoppe Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)
Strandenggresshoppe Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773)
Enggresshoppe Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Myrgresshoppe Chorthippus montanus (Charpentier, 1825)
Liten køllegresshoppe Myrmeleotettix maculatus (Thunberg,1815)
Stor køllegresshoppe Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758)

Publisert 28. jan. 2009 16:10 - Sist endret 5. sep. 2011 16:43