Fjellgresshoppe

Melanoplus frigidus (BOHEMAN, 1846)

Fjellgresshoppe (Foto © Lars Ove Hansen)

Orden: RETTVINGER - Orthoptera
Familie: TORNBRYSTGRESSHOPPER - Catantopidae

Kjennetegn

Forholdsvis stor, litt klumpete art. Kroppen er sylindrisk. Halsskjoldet har ingen sidelister, og er avrundet. Den har dog en sidelist langs oversida av ryggskjoldet. Forvingene er reduserte til kun noen små lapper, og arten er derfor ikke istand til å fly, men det er til tider funnet individer med nesten fullt utviklete vinger. Grunnfargen er gjerne grå eller brun, med små svarte flekker. Gjerne kan enkelte individer slå litt over i grønt eller gult. Lengde imago: Hann 17-22 mm og hunn 22-27 mm. Korte antenner. Den kan skilles fra Skoggresshoppe på de røde bakleggene. Nymfene likner de voksne.

Utbredelse i Norge

Arten følger fjellområdene nord til Finnmark. Den er påtruffet i følgende fylkesregioner: OS, ON, BV, TEI, HOI, SFI, MRI, STI, NTY, NTI, NSI, NNØ, TRY, TRI, FV, FØ.

Totalutbredelse

Arten er sannsynligvis en istidsrelikt og er i Europa funnet i Skandinavia og Alpene. Østover finner vi den igjen i nordlige fjellområder i Russland, samt nordlige Canada.

Biotop

Arten er knyttet til høyfjellet og foretrekker varme, sørvendte skråninger over tregrensa. Gjerne finnes den på rabbesivheier og blåbærlier, men går også ned i vier- og bjørkeregionen.

Biologi

Nymfene klekker på våren, straks det blir varmt i bakken. De voksne opptrer gjerne fra begynnelsen av juli og utover. Eggene legges utover sommeren og høsten, og nymfene dannes inne i egget samme høst, slik at de raskt kan klekke etter overvintringen.

Sang

Fjellgresshoppa synger ikke.

Trusler

Ingen kjente.

Rødlistestatus

Nei.

Litteratur

Knaben (1943), Holst (1986), Kindvall & Denuel (1987), Ottesen (1992).

Publisert 28. jan. 2009 16:10 - Sist endret 5. sep. 2011 17:28