Buskhopper

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)

Hunn av buskhopper (Foto © Lars Ove Hansen)

Orden: RETTVINGER - Orthoptera
Familie: LØVGRESSHOPPER - Tettigoniidae

Kjennetegn

Dette er en middelstor brun art. Fargen varierer mellom rødbrun, mørkebrun og gråbrun. Vanligvis er oversida av hodet, brystet, samt deler av forvingene lysebrune. Bakkroppens underside er gul, og baklåret har gjerne ei svart lengdestripe på yttersida. Lengde imago: Hann 14-20 mm, hunn 16-20 mm. Begge kjønnene har reduserte vinger. Hos hannen er de korte og brede og måler 3-5 mm, mens hos hunnen er de knapt synlige. Bakvingene mankerer hos begge kjønn. Hunnens leggebrodd er kraftig oppoverbøyd og måler 8-11 mm. Nymfene er i alle stadier ensfargete mørkebrune eller nesten svarte med bred lys ryggstripe. Som små ser de ut som ulveedderkopper. De minner mye om Lynggresshoppas nymfer, men disse har alltid noe grønt på baklårene.

Utbredelse i Norge

Arten har sin hovedutbredelse i Oslofjordsområdet hvor den er vanlig, og finnes videre sørøstover langs kysten gjennom Telemark til Agderfylkene. Den er ikke påvist verken i Oppland, Hedmark, eller på Vestlandet. Den er påtruffet i følgende fylkesregioner: Ø, AK, VE, BØ, TEY, AAY, VAY.

Totalutbredelse

Arten er utbredt i Nord- og Mellom-Europa, men mankerer i Sør- Europa. I Skandinavia finnes den kun i de sørlige områdene. Østover finnes den i europeisk del av Russland øst til Ural.

Biotop

Arten finnes i buskvegetasjon, gjerne i rike og frodige kratt. Den er gjerne vanlig i hagemark og jordbruksområder. Påtreffes også gjerne i skogbryn, men går ikke noe videre inn i skogen eller opp i trærne.

Biologi

Eggene bores ned i fuktig jord eller legges i plantestengler og morkent tre. De klekker på våren etter 2 overvintringer og er avhengige av høy fuktighet for å klekke. Nymfene er vanligvis ute i mai og fram til slutten av juli eller begynnelsen av august. De gjennomgår 7 nymfestadier. De voksne gresshoppene er aktive fra sist i juli og utover til oktober. Dette er en meget hardfør art som kan overleve flere frostnetter. Både nymfene og de voksne gresshoppene spiser planteføde, men tar også andre insekter og edderkopper. I fangenskap er det stor fare for kannibalisme hvis de holdes sammen.

Sang

Denne består av en kort metallisk "tsssrt" som gjentas med ujevne mellomrom, gjerne 2-4 sekunder. I kjøligere vær høres sangen mer ut som "tsitsitsi". Hannen spiller helst på natten, men kan gjerne høres på dagen også. Ofte sitter flere hanner og spiller sammen. De kan godt spille i regnvær.

Trusler

Ingen kjente.

Rødlistestatus

Nei.

Litteratur

Knaben (1943), Holst (1970, 1986), Marshall & Haes (1988), Kindvall & Denuel (1987), Ottesen (1992), Nielsen (2000).

Publisert 28. jan. 2009 16:10 - Sist endret 5. sep. 2011 17:20