Veksthuskakerlakk

Pycnoscelus surinamensis (LINNAEUS, 1767)

Orden: KAKERLAKKER - Blattodea
Familie: BLABERIDAE

Kjennetegn

Middels stor art, med kropp som varierer fra rødaktig brun til meget mørk brun. Vingene har et sølvgrått skjær hos levende dyr, men dette slår over i gulbrunt når de dør. Hunnen med fullt utviklede vinger. Lengde imago: Hunn 20-25 mm. Nymfene er rødaktig brune og glatte i framkant. Kan minne noe om Amerikansk kakerlakk eller Australsk kakerlakk, men er betraktelig mindre.

Utbredelse i Norge

Kun spredte funn, vanligvis fra drivhus. Botanisk Hage i Bergen hadde i mange år en bestand gående. den er også funnet i kontorlokaler meg mange potteplanter.

Totalutbredelse

Dette er en kosmopolitt, men er vanligst i tropiske strøk. Opprinnelsen er sannsynligvis asiatisk, muligens Malaysia. Linné beskrev arten i 1767 på grunnlag av dyr fra Surinam, derav det latinske navnet.

Biotop

Arten opptrer kun i oppvarmede rom, som oftest drivhus hvor den kan gjøre stor skade. I England er den også påvist på sykehus og i kontorbygninger. Den kan gjerne komme inn med potteplanter.

Biologi

Den reproduserer partenogenetisk (jomfruforplantning) ved at hunnene legger ubefruktede egg som igjen utvikler seg til hunner. Hanner opptrer kun meget sjelden og er kun påvist i Asia. Dyrene er nattaktive og ligger gjerne nedgravd på dagtid. De eter røtter og unge skudd, noe som gjør dem til alvorlige skadedyr hvis de klarer å etablere seg i drivhus. Hunnen produserer ikke den typiske eggkapselen som er vanlig hos andre kakerlakker, men isteden forblir eggene i ei trakt inne i bakkroppen. Etter rundt to måneder klekker så 20-30 nymfer direkte fra hunnens bakkropp. Disse bruker så 4-7 måneder på utviklingen til voksen kakerlakk.

Trusler

-

Rødlistestatus

-

Litteratur

Knaben (1945), Greve (1982), Marshall & Haes (1988), Åkerlund (1991).

Publisert 28. jan. 2009 16:09 - Sist endret 5. sep. 2011 16:23