Tysk kakerlakk

Blattella germanica (LINNAEUS, 1767)

Tysk kakerlakk (hann, nymfe og hunn)

Orden: KAKERLAKKER - Blattodea
Familie: BLATTELIDAE

Kjennetegn

Forholdsvis liten art med lys gulbrun grunnfarge og et par langsgående brune striper over brystets overside. Begge kjønn har fullt utviklede vinger. Hannen har en langstrakt, avsmalende bakkroppsspiss, med en ryggkjertel på oversida av syvende og åttende bakkroppssegment. Hunnens bakkropp er kortere enn vingene og mer avrundet. Når hun bærer på en eggkapsel, stikker denne ut bakenfor vingene. Lengde imago: Hann 10-13 mm, hunn 12-15 mm. Unge nymfer er mørke brune med en lys stripe langsetter brystets overside. Etterhvert som nymfene vokser blir de to typiske langsgående bryststripene mer og mer tydelige. Disse strekker seg ned over bakkroppens overside også. Brunbeltet kakerlakk som likner har ikke disse stripene. Sistnevnte har også et karakteristisk tverrbånd (belte) over dekkvingene. Mark-kakerlakk kan til tider trekke innendørs, men denne har ikke de to karakteristiske langsgående linjene over brystskjoldet som Tysk kakerlakk. Mark-kakerlakken er generelt både mindre og mørkere.

Utbredelse i Norge

Arten finnes over hele Norge, men utelukkende innendørs. På varme sommerdagen kan den sikkert også finnes utendørs.

Totalutbredelse

Denne er en kosmopolitt, og er i dag antagelig den mest utbredte kakerlakk som finnes i tilknytning til mennesket. Opprinnelig trodde man at arten stammet fra Nord-Afrika, men nyere studier av slekta Blattella viser at den har en Øst-Asiatisk opprinnelse. Navnet Tysk kakerlakk er derfor lite passende. I Tyskland heter den forøvrig "Fransk kakerlakk".

Biotop

I Norge forekommer arten kun innendørs. Den opptrer i forskjellige oppvarmede bygninger, og kjennes fra hoteller, sykehus, restauranter fabrikker, bakerier, butikker, matvarelagre osv. Den er også veldig vanlig på skip. Veldig mange restauranter sliter med denne arten. Den forekommer også til tider i bolighus. Den importeres ofte med matvarer, men det er ikke uvanlig at folk får den med seg hjem i kofferten fra en sydenferie. I bolighus etablerer den seg veldig ofte bak kjøleskap, hvor den nyter varmen fra kjøleskapmotoren. Den kan unntaksvis etablere seg ute på for eksempel søpledynger, men er ikke så hardfør som Orientalsk kakerlakk, og kolonien går vanligvis raskt til grunne når det blir kaldere i været.

Biologi

Hunnen bærer den gulbrune eggkapselen med seg til eggene er klare for klekking. Dette tar vanligvis 4-6 uker. Vanligvis klekker 30-45 nymfer, og disse tar fra 2 til 4 måneder på å bli voksne. Antall nymfestadier er vanligvis 6, men kan variere helt opp til 11. De voksne hunnene kan produsere fra 3 til 7 eggkapsler gjennom livet. Både hunnen og hannen er gode flygere, og kan således etablere seg på nye lokaliteter i varmt vær.

Trusler

-

Rødlistestatus

-

Litteratur

Knaben (1943), Holst (1970), Mathlein & Tunblad (1971), Greve (1982), Marshall & Haes (1988), Åkerlund (1991).

Publisert 28. jan. 2009 16:09 - Sist endret 5. sep. 2011 16:22