Orientalsk kakerlakk

Blatta orientalis (LINNAEUS, 1758)

Orientalsk kakerlakk (hannen til høyre)

Orden: KAKERLAKKER - Blattodea
Familie: BLATTIDAE

Kjennetegn

Forholdsvis stor art. Hos hannen dekker framvingene 3/4 av bakkroppen, mens hos hunnen er vingene kraftig tilbakedannet og utgjør kun noen små fliker. Hannen har også godt utviklede bakvinger. Hannen er ensfarget rødbrun, mens hunnen er ensfarget svartbrun eller helt svart. Lengde imago: Hann 17-30 mm, hunn 20-30 mm. Nymfene er forholdsvis lyse i de første stadiene, men blir etterhvert rødere og mørkere. I siste nymfestadium kan de gjerne være helt svarte. Kan forveksles med Amerikansk kakerlakk, Brun kakerlakk og Australsk kakerlakk, men hos alle disse artene når vingene til enden av bakkroppen. Hunnen kan også skilles fra nymfer av disse tre artene ved at hun vanligvis er mørkere.

Utbredelse i Norge

Spredte funn over hele landet foreligger, men kun innendørs. Funn strekker seg tilbake til 1700-tallet. Faste bestander skal være meldt blant annet fra Bergen.

Totalutbredelse

Kosmopolitt. Opprinnelig hjemmehørende i Nord-Afrika. Til Nord-Europa kom den sannsynligvis tidlig på 1700-tallet. Kakerlakkene er vanligvis avhengig av at det finnes vann i nærheten. Dette finner de vanligvis i en utslagsvask, fra ei kran som drypper eller som kondens på metallrør.

Biotop

Trives best ved temperaturer mellom 20 og 29 °C. Opptrer vanligvis i oppvarmede rom, og kan gjerne opptre i butikker, hoteller, restauranter, fabrikker, bryggerier, drivhus, samt ikke minst i privatboliger. Etablerte seg allerede på 1700-tallet i finske badstuer, og i England er den blant annet funnet i kullgruver. Det er ikke uvanlig at den etablerer kolonier hos oss, gjerne i nærheten av havnelagre eller andre steder hvor det importeres matvarer.

Biologi

Arten er et typisk nattdyr, og ikke alltid så lett å oppdage på dagtid. Ofte er koloniene betraktelig større enn det man kan få inntrykk av. Den er nok betraktelig mer hardfør enn de fleste av dens slektninger, og kan klare kjøligere perioder med temperaturer helt ned i 0 °C. En bestand i Essex i England klarte seg utendørs i 15 år uten ekstra varme, kun med tak over hodet. Hunnen bærer eggkapselen med seg i 1-2 dager, før den plasserer på et varmt sted, gjerne tildekket med bøss eller støv. Eggene klekker etter 2-3 måneder, og i snitt er det 16 egg i hver kapsel. Nymfeutviklingen tar 7-10 måneder avhengig av temperatur. Arten lever av forskjellig organisk føde, og kan gjøre stor skade i matvarelagre. Her tygger de på både matvarer og embalasje, griser til matvarene med ekskrementer, og etterlater seg en umiskjennelig lukt. De kan også være vektor for skadelige bakterier, foreksempel streptokokker, som de forurenser maten med.

Trusler

-

Rødlistestatus

-

Litteratur

Knaben (1943), Holst (1970), Mathlein & Tunblad (1971), Mehl (1978b), Greve (1982), Marshall & Haes (1988), Åkerlund (1991).

Publisert 28. jan. 2009 16:09 - Sist endret 5. sep. 2011 16:22