Brun kakerlakk

Periplaneta brunnea BURMEISTER, 1838

Orden: KAKERLAKKER - Blattodea
Familie: BLATTIDAE

Kjennetegn

Særdeles lik Amerikansk kakerlakk og har til nå stort sett blitt forvekslet med denne. Artene kan skilles fra hverandre ved at Amerikansk kakerlakk har har forholdsvis lange tynne cerci, mens Brun kakerlakk har kortere, bredere og mer klubbeformete cerci. Den kan også skilles fra Australsk kakerlakk ved at den ikke har gule bånd på bryst og framvinger. Isteden har den et ankerformert gult mønster på brystet.

Utbredelse i Norge

Meget få norske funn foreligger; kun bekreftede funn fra Oslo og Voss. Sannsynligvis er enkelte funn som tidligere har blitt rapportert som Amerikansk kakerlakk, egentlig funn av denne. Museumsmateriale bør derfor gjennomgåes på nytt.

Totalutbredelse

Stort sett som hos Amerikansk kakerlakk.

Biotop

Stort sett som hos Amerikansk kakerlakk.

Biologi

Stort sett som hos Amerikansk kakerlakk, men eggkapselen inneholdder gjerne noen flere egg.

Trusler

-

Rødlistestatus

-

Litteratur

Marshall & Haes (1988).

Publisert 28. jan. 2009 16:09 - Sist endret 5. sep. 2011 16:21