Kubansk banankakerlakk

Panchlora nivea (LINNAEUS, 1758)

Banankakerlakk (Foto © NHMs samlinger)

Orden: KAKERLAKKER - Blattodea
Familie: BLABERIDAE


(BANANKAKERLAKKER - Panchlora spp.)

Kjennetegn

Det dreier seg her om flere arter, men oftest er det Kubansk babankakerlakk (P. nivea) som innrapporteres. Fra Zoologisk museum i Bergen er følgende arter også innrapportert: Panchlora exoleta Burmeister, Panchlora zendala Sauss, Panchlora lancadon Sauss.

Begge kjønnene har en lys, delikat grønnfarge, gjerne litt lysere i framkant. Lengden til Kubansk kakerlakk som er den største og hyppigst importerte av artene, er 20-30 mm, de andre artene er noe mindre. Vingene er fullt utviklede, og rekker bakenfor enden på bakkroppen. Nymfene er mørkebrune.

Utbredelse i Norge

Disse importeres meget hyppig til Norge med bananer, men etablerer ikke bestander her i Norge, og må derfor sees på kun som tilfeldig importert. I 1943 ble det importert forholdsvis mange individer.

Totalutbredelse

Tropiske Amerika. Kubansk banankakerlakk går nord til Florida, Texas og Alabama i USA.

Biotop

Leveområdene er høyst sannsynlig tropisk og subtropisk skog.

Biologi

Ukjent. De voksne er gode flygere og kommer gjerne til lys om natta.

Trusler

-

Rødlistestatus

-

Litteratur

Knaben (1943), Greve (1982), Marshall & Haes (1988). http://www.bugshoppe.com/roachID.htm http://www.nkoguam.com/roaches.HTML

Publisert 28. jan. 2009 16:09 - Sist endret 5. sep. 2011 16:21