Australsk kakerlakk

Periplaneta australasiae (FABRICIUS, 1775)

Orden: KAKERLAKKER - Blattodea
Familie: BLATTIDAE

Kjennetegn

Forholdsvis stor art med grunnfarge som varierer mellom rødbrun og mørkebrun. Brystet har en tydelig gyllen ring. Forvinger har alltid ei gul stripe i forkant av forvingen, noe som er et typisk kjennetegn for arten. Begge kjønn har fullt utviklede vinger, og kan fly. Vinger når hos begge kjønn til enden av bakkroppen. Lengde imago: Hann 27-34 mm, hunn 28-32 mm. Nymfene med gullaktige ringer og flekker. Arten ligner på Orientalsk kakerlakk, men hos denne når ikke vingene ut til enden av bakkroppen hos de voksne dyrene, og hos hunnen er vingene sterkt reduserte. Den kan skilles fra Amerikansk kakerlakk ved at denne ikke har den karakteristiske gule stripa i forkant av forvingen. Den kan også skilles fra Brun kakerlakk ved at den har gule bånd på bryst og framvinger. Brun kakerlakk har et ankerformert gult mønter på brystet isteden.

Utbredelse i Norge

Arten kan dukke opp innendørs rundt om i landet, men klarer nærmest aldri å etablere livskraftige bestander over tid hos oss. Vanligvis følger den med importerte matvarer, som for eksempel bananlaster. Dette er en av de importerte kakerlakkene som rapporteres forholdsvis hyppig.

Totalutbredelse

Kosmopolitt. Til tross for navnet stammer også denne opprinnelig fra Afrika, akkurat som sin slektning Amerikansk kakerlakk. Den har så blitt spredd med skip over store deler av verden.

Biotop

Arten forekommer hos oss utelukkende innendørs, og er avhengig av forholdsvis høy temperatur for å overleve, dog noe lavere enn for Amerikansk kakerlakk. I England dukker den gjerne opp i forbindelse med importert plantemateriale, og kan gjerne etablere seg i drivhus.

Biologi

Den har lignende biologi som Amerikansk kakerlakk, men nymfeutviklinga er vanligvis noe raskere. Eggkapselen, som gjerne graves ned eller gjemmes bort, inneholder gjerne 20-26 egg.

Trusler

-

Rødlistestatus

-

Litteratur

Holst (1970), Greve (1982), Marshall & Haes (1988), Åkerlund (1991).

Publisert 28. jan. 2009 16:09 - Sist endret 5. sep. 2011 16:21