Amerikansk kakerlakk

Periplaneta americana (LINNAEUS, 1758)

Amerikansk kakerlakk (Fra venstre: Hann, nymfe og hunn) (Foto © NHMs samlinger)

Orden: KAKERLAKKER - Blattodea
Familie: BLATTIDAE

Kjennetegn

Stor art med rødbrun grunnfarge. Forbrystet gjerne med en litt uklar gyllen ring. Forvinger ensfarget brune. Begge kjønn har fullt utviklede vinger, og kan fly. Vinger når hos begge kjønn til enden av bakkroppen, hos hannen gjerne litt lengre. Lengde imago: Hann 35-44 mm, hunn 27-37 mm. Nymfene er brunaktige med lyse og mørke partier. I første stadium er de gulhvite, men blir etterhvert mørkere. Vingeanleggene synes fra tredje nymfestadium. Arten ligner på Orientalsk kakerlakk, men hos denne når ikke vingene ut til enden av bakkroppen hos de voksne dyrene, og hos hunnen er de sterkt reduserte. Den kan også forveksles med Australsk kakerlakk, men denne har alltid ei gul stripe i forkant av forvingen. Den er særdeles lik Brun kakerlakk og har til nå ofte blitt forvekslet med denne. Artene kan skilles fra hverandre ved at Brun kakerlakk har korte, brede og mer klubbeformete cerci, mens Amerikansk kakerlakk har forholdsvis lange tynne cerci.

Utbredelse i Norge

Arten kan dukke opp innendørs over det meste av landet, men klarer sjeldent å etablere livskraftige bestander over lengre tid. Vanligvis følger den med importerte matvarer, gjerne frukt, og stort sett er det kun enkeltindivider som rapporteres. Arten hadde gjennom flere år en forholdsvis stor bestand i en fabrikk i Fredrikstad.

Totalutbredelse

Kosmopolitt. Til tross for navnet stammer arten opprinnelig fra Afrika, men ble forholdsvis tidlig importert til Amerika, sannsynligvis via slaveskipene. Ble første gang påvist i England rundt 1820.

Biotop

Arten forekommer hos oss utelukkende innendørs, og er avhengig av forholdsvis høy temperatur for å overleve, gjerne noe høyere enn for Orientalsk kakerlakk. Optimal temperatur er 28°. Arten dukker blant annet opp i varehus, bakerier, fabrikker og drivhus, men kan også opptre i privathus.

Biologi

Eggkapselen kittes fast på et passende sted, og eggene klekkes etter 1-3 måneder, avhengig av temperatur. Vanligvis klekker 14-16 nymfer fra hver eggkapsel, og en hunn kan gjerne produsere mer enn 50 eggkapsler i løpet av et liv. De har vanligvis 13 hudskifter. Fra klekking tar det gjerne et år til den når voksen alder, avhengig av temperatur. De eter forskjellig organisk føde, og kan gjøre stor skade på matvarer av forskjellig slag. De er også avhengig av å drikke vann jevnlig. Arten opptrer som skadedyer over store deler av jorda.

Trusler

-

Rødlistestatus

-

Litteratur

Knaben (1943), Holst (1970), Mehl (1978b), Greve (1982), Marshall & Haes (1988), Åkerlund (1991).

Publisert 28. jan. 2009 16:09 - Sist endret 5. sep. 2011 16:21