Norges gresshopper og gresshoppelignende insekter

"Norges gresshopper" er en presentasjon av de norske artene innen ordenen gresshopper (Orthoptera) og andre gresshoppe-lignende insekter (dvs. kakerlakker og saksedyr). For hver art vil det bli utarbeidet et faktaark som i tillegg til å beskrive arten (med fotografi), blant annet gir opplysninger om artens levested og utbredelse. Det er vårt mål å gjøre tilgjengelig de opplysninger som finnes om forekomsten av artene slik at de kan benyttes i forvaltningen av vårt biologiske artsmangfold.

Opplysninger om funnsted mm. skriver seg i stor grad fra universitetsmuseenes vitenskapelige samlinger, men også fra private samlinger rundt omkring i landet. Disse legges nå inn i en elektronisk database som vi regner med vil være tilgjengelig i løpet av høsten 2001.

Presentasjonen er resultatet av et pågående samarbeid mellom Naturhistorisk museum (UiO) og Museumsprosjektet.

 

Forfatter/fotograf: Lars Ove Hansen
Hovedredaktør/formgivning: Geir Söli

Publisert 28. jan. 2009 16:09 - Sist endret 24. okt. 2011 16:48