Norske frittlevende maur

Listen omfatter de frittlevende artene av maur som er funnet i Norge. Med frittlevende menes de maurene som kan leve utendørs. De latinske navnene og inndelingen i underfamilie osv. er basert på Bolton (1995) og Seifert (1996). De offisielle norske navnene er basert på den norske navnelisten fra 1982: Norske dyrenavn med tilhørende vitenskapelige navn. B: Insekter, edderkoppdyr og myriapoder (Fauna 35 (2): 1 - 45). Få arter av maur har offisielle norske navn. Det er derfor foreslått norske navn for mange arter. Disse er markert med anførselstegn ("). I noen tilfeller finnes det norske navn, men de foreslås endret. Begge navnene er da oppgitt.

Familie Formicidae (Maur)

Underfamilie Ponerinae

Slekten Hypoponera

H. punctatissima (Roger, 1859) ("Kompostmaur")

Underfamilie Myrmecinae

Slekten Myrmica (Eitermaur)

M. rugulosa Nylander, 1846 ("Sandeitermaur")
M. scabrinodis Nylander, 1846 ("Myreitermaur")
M. sabuleti Meinert, 1860
M. lonae Finzi, 1926
M. sulcinodis Nylander, 1846
M. rubra Linnaeus, 1758 ("Hage-eitermaur")
M. microrubra Seifert, 1993 ("Snylte-eitermaur")
M. ruginodis Nylander, 1846 ("Vanlig eitermaur")
M. lobicornis Nylander, 1846 ("Mørk eitermaur")
M. schencki Emery, 1894 ("Schencks eitermaur")

Slekten Symbiomyrma

S. karavajevi Arnoldi, 1930 ("Snyltemaur")

Slekten Leptothorax ("Smalmaur")

L. acervorum (Fabricius, 1793) ("Vanlig smalmaur")
L. muscorum (Nylander, 1846)
L. tuberum (Fabricius, 1775) ("Svarthodet smalmaur")

Slekten Formicoxenus

F. nitidulus (Nylander, 1846) (Gjestemaur)

Slekten Harpagoxenus

H. sublaevis (Nylander, 1852)

Slekten Stenamma

S. debile (Förster, 1850) ("Skyggemaur")

Slekten Tetramorium

T. caespitum (Linnaeus, 1758)

Slekten Myrmicinae

M. graminicola (Latreille, 1802) ("Tregmaur")

Underfamilie Dolichoderinae

Slekten Dolichoderus

D. quadripunctatus (Linnaeus, 1767) ("Fireflekket tremaur")

Underfamilie Formicinae

Slekten Camponotus (Stokkmaur)

C. herculeanus (Linnaeus, 1758) ("Vanlig stokkmaur")
C. ligniperda (Latreille, 1802) ("Varmekjær stokkmaur")
C. vagus (Scopoli, 1763) ("Sotsvart stokkmaur")

Slekten Polyergus

P. rufescens (Latreille, 1798) (Amasonmaur)

Slekten Lasius

L. psammophilus Seifert, 1992 ("Sørlig sandmaur")
L. niger (Linnaeus, 1758) ("Vanlig sukkermaur") (=Svart jordmaur)
L. platythorax Seifert, 1991 ("Tvillingsukkermaur")
L. brunneus (Latreille, 1798) ("Brun tremaur")
L. flavus (Fabricius, 1781) ("Gul engmaur")
L. umbratus (Nylander, 1846)
L. mixtus (Nylander, 1846) ("Gul fuktengmaur")
L. meridionalis (Bondroit, 1919)
L. carniolicus (Mayr, 1861) ("Gul kalkjordmaur")
L. fuliginosus (Latreille, 1798) ("Svart tremaur")

Slekten Formica (Skogmaur)

Underslekten Serviformica (Sauemaur)

F. fusca Linnaeus, 1758 (Svart sauemaur")
F. lemani Bondroit, 1917 ("Vanlig sauemaur")
F. transkaucasica Nassonov, 1889 ("Myrsauemaur")
F. gagatoides Ruzsky, 1904 ("Nordlig sauemaur")
F. cinerea Mayr, 1853 ("Hårete sauemaur")
F. rufibarbis Fabricius, 1793 ("Rødlig sauemaur")

Underslekten Formica (Røde skogsmaur)

F. uralensis Ruzsky, 1895 ("Svarthodet skogmaur")
F. pratensis Retzius, 1783
F. rufa Linnaeus, 1758 ("Rød skogmaur")
F. polyctena Förster, 1850
F. aquilonia Yarrow, 1955
F. lugubris Zetterstedt, 1840
F. truncorum Fabricius, 1804 ("Lyshodet skogmaur")

Underslekten Raptoformica

F. sanguinea Latreille, 1798 ("Slaveholdermaur") (=Rovmaur)

Underslekten Coptoformica ("Kløftehodemaur")

F. exsecta Nylander, 1846 ("Vanlig Kløftehodemaur")
F. pressilabris Nylander, 1846
F. forsslundi Lohmander, 1949 ("Forsslunds kløftehodemaur")
F. suecica ("Svensk kløftehodemaur")
Publisert 3. mars 2009 15:07 - Sist endret 27. mai 2011 07:10