7 småstykker fra maurenes verden

Disse artiklene finner du i sin helhet på nettsidene til Skog og landskap.

Den blinde køllebillen og andre maurgjester
Den blinde køllebillen lever inne i maurtua og eter maurens avkom. Maurene ikke bare aksepterer dette, de beskytter til og med billen! Spørsmålet er: hvorfor gjør de dette?

Late maur?
Ikke alle maur er flittige og arbeidsomme tue-byggere. Det finnes også såkalte sosialparasitter som trenger inn i andres tuer, dreper dronningen og tvinger arbeiderne til å fø opp avkomet sitt.

Når verden er 10 cm tykk
Mange maurarter lever på myrer i det tynne vegetasjonssjiktet mellom grunnvann og luft. Det er fremdeles et mysterium hvordan de klarer å skaffe seg mat nok på de våte myrene.

«Nesten eneggede tvillinger»
Sukkermauren har vært regnet som én art i nesten 250 år, men nyere forskning viser at den i virkeligheten utgjør to nært beslektede arter med nesten identisk utseende.

Ny stokkmaur i Norge
Så sent som høsten 1998 ble Norges største maurart oppdaget. Den lever et karrig liv på Hvaler i Østfold.

Noen maur «trives» med skogbruk
Flatehogst skaper både vinnere og tapere blant maurene. Pionérarter som liker sol og varme favoriseres, mens arter som krever stabile forhold forsvinner.

Maur – noen vanlige spørsmål og myter
Her kan du lese om myter og vrangforestillinger om maur, fra Hakkespettboka til Salomons ordspråk!

Publisert 3. mars 2009 15:07 - Sist endret 27. mai 2011 07:01