Litteratur om maur

Det foreligger en enorm litteratur publisert om maur. Her nevnes kun litteratur som er direkte knyttet til vår fauna publisert etter 1982. Eldre litteratur om maur i Norge er listet i den norske oversikten (Kvamme 1982).Annen nyttig litteratur om maur er oppgitt for å gi en inngangsport til identifikasjon og videre studier.

Bolton, B. 1994. Identification Guide to the Ant Genera of the world. Harvard University Press. 222 pp. ISBN: 0-674-44280-6. *
En nyttig og illustrert identifikasjonsbok som omfatter alle kjente slekter av maur i verden. Gode fotografier av representanter for de ulike slektene er inkludert.

Bolton, B. 1995. A New General catalogue of the Ants of the World. Harvard University Press. 504 pp. ISBN: 0-674-61514-X.
Katalogen omfatter alle taksa som er kjent for ulike maurater, slekter underfamilier etc. Synonymer er også listet. I tillegg finnes oversikter over fossile maur. Bibliografien er meget omfattende.

Collingwood, C. A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 8: 1-174. *
God bestemmelsesnøkkel for Skandinavia. Det har vært endringer etter utgivelsen. I tillegg bør derfor Douwes (1995) og Seifert (1996) benyttes i tillegg.

Douwes, P. 1995. Sveriges Myror. [The Swedish Ants]. Entomologisk Tidskrift 116 (3): 83-99.
Nyttig og god bestemmelsesnøkkel som lett å bruke. Omfatter bare arbeiderne.

Göø;sswald, K. Die waldameise. Band 1. Biologische Grundlagen, Ökologie und Verhalten. Wiesbaden. Aula Verlag. xi + 660 pp.

Gösswald, K. 1990. Die Waldamaeise. Band 2. Die waldameise im Ökosystem Wald, ihr Nutzenihre Hege. Wiesbaden. Aula verlag. x + 510 pp.
Disse to bindene er et fundamentalt verk som omhandler Skogsmaurene, i første rekke de røde artene.

Hölldobler, B. & Wilson, E. O. 1990. The Ants. Springer Verlag. 732 pp. ISBN: 3-540-52092-9
Dette er den mest omfattende sammenfatningen om det som vites om maur. Boken har fått Purlitzer prisen.

Kutter, H. 1977. Hymenoptera. Formicidae. Insecta Helvetica 6: 1 - 298.
En oversiktlig identifikasjonsbok for Mellom-Europeiske maur. Mange og gode illustrasjoner. Skrevet på tysk, men nyttig selv om man ikke leser språket. I tillegg finnes et eget illustrasjonsbind som viser bl. a. variasjone av mange arter og karakterer.

Kvamme, T. 1982. Atlas of the Formicidae of Norway (Hymenoptera: Aculeata). Insecta Norvegiae 2: 1 - 56.
En oversikt over hvor maurartene er funnet i Norge. Foreldet på enkelte punkter på grunn av endringer og nye funn. Gir en oversikt over publiserte arbeider om maur i Norge frem til utgivelsen. Kan bestilles fra Norsk Entomologisk Forening (se knapp).

Kvamme, T. & Midtgaard, F. 1984. Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) (Hym., Formicidae) new to the Norwegian fauna. Fauna norvegica Ser. B 31: 64 - 65.
Den første dokumentasjonen av arten i Norge.

Kvamme, T. 1999. Notes on Norwegian ants (Hymenoptera, Formicidae). Norwegian Journal of Entomology 46, 19-22.
Oppdatering av en del av endringene etter oversikten publisert i 1982.

Olsen, T. J. 1999. Myrmica rugulosa Nylander, 1849 (Hymenoptera, Formicidae) new to Norway. Norwegian Journal of entomology 46, 88.
Den første dokumentasjonen av arten i Norge.

Seifert, B. 1996. Ameisen: beobachten, bestimmen. Augsburg. Naturbuch Verlag. 352 pp.
En meget omfattende oversikt og bestemmelsesbok for de artene som lever i Tyskland. Den omfatter derfor nesten alle våre arter. Boken har meget gode fargebilder.

Ward, P. S., Bolton, B., Shattuck, S. O. & Brown, W. L. Jr. 1996. A Bibliography of Ant Systematics. University of California Press. 417 pp. ISBN: 0-520-09814-5.
Meget omfattende internasjonal bibliografi.

Publisert 3. mars 2009 15:07 - Sist endret 27. mai 2011 06:57