Maur i Norge

Maur med bladluskoloni
(Foto © Lars Ove Hansen)

Maur er en av de viktigste økologiske insektgruppene i verden. De påvirker de fleste økosystemer utenom arktiske og antarktiske områder. Totalt er det kjent 9.536 ulike arter fordelt på 16 underfamilier og 296 slekter i verden (Bolton 1995). Norge har en fattig fauna fordi vi er langt mot nord, og fordi det bare er ca. 10 - 13.000 år siden landet var dekket av is. I alt er det bare kjent 53 frittlevende arter av maur i Norge (Kvamme 1982, 1999). I tillegg finnes innførte arter som bare lever i hus, drivhus etc. Blant de siste hører faraomauren (Monomorium pharaonis) som er vanlig i hus.

Hos oss finner vi det største antallet av maurarter i Sør-Norge. Nordover reduseres antallet sterkt til bare noen få arter på Finnmarks nordkyst.

Av Torstein Kvamme
Publisert 3. mars 2009 15:07 - Sist endret 27. mai 2011 06:57