COLARB

COLARB er en ekspertgruppe for studier av Norges billefauna. Gruppen drives idealistisk og uavhengig, og styres av medlemmene. Hovedoppgaven er kartlegging og dokumentasjon av billenes forekomst, utbredelse og taksonom. COLARB består så langt av 4 medlemmer:

Torstein Kvamme (Ås)
Sindre Ligaard (Vestby)
Bjørn A. Sagvolden (Rollag)
Frode Ødegaard (Trondheim)

I tillegg til COLARBs medlemmer samarbeides det med en rekke eksperter og billesamlere. Bidragsytere og samarbeidspartnere er:

Oddvar Hanssen (Trondheim)
Stig Otto Hansen (Larvik)
Anders Vik (Sandefjord)
Johan Andersen (Tromsø)
Arne Fjellberg (Tjøme)
Preben Ottesen (Oslo)
Karl Erik Zachariassen (Trondheim)
Rolf Svanevik (Larvik)
Jan I. I. Båtsvik (Tomb)

Vi håper flest mulig av de som samler og studerer biller vil være med i nettverket.

Torstein Kvamme
(E-mail: torstein.kvamme@skogforsk.no)
(Koordinator)

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 27. mai 2011 06:31