Sjekkliste - norske trebukker

Her følger en liste over de arter av trebukker som er påvist i Norge. Listen inneholder både det gyldige latinske artsnavnet og norsk navn eller forslag til norsk navn der dette finnes. I tillegg er det for en del arter oppgitt latinske navnekombinasjoner som tidligere har vært benyttet.

For hver art er det utarbeidet et artfaktablad, og du kommer frem til dette ved å klikke på det (blå) latinske artsnavnet.

Kommentarer til artfaktabladene

Forekomst i Norge - Dette punktet inneholder informasjon om utbredelse i Norge, hvor vanlig eller sjelden arten er og i den grad man vet noe om endring i utbredelse og hyppighet. Opplysningene er en sammenfatning av et datagrunnlag som er samlet av Skogforsk, COLARB og Zoologisk Museum på Tøyen og en lang rekke billesamlere.

Totalutbredelse - Generell oversikt over artenes totale utbredelse er oppgitt for å sette våre arter i et større geografisk perspektiv. Opplysningene er i hovedsak basert på oversiktslitteratur. Referansene er listet i egen liste. Viktigst er følgende referanser: Althoff & Danilevsky 1997, Bense 1995, Bíly & Mehl 1989, Cherepanov 1990-1991(engelsk utgave), Svacha & Danilevsky 1986, 1987, 1988.

Vertstrær/-planter - Så langt mulig er opplysningene knyttet til norske eller skandinaviske erfaringer. Mest mulig komplette vertstre- eller vertsplantelister er inkludert for å vise bredden i vertsvalget. Dette betyr ikke at alle tre- og plantearter er aktuelle som verter hos oss, blant annet fordi vi befinner oss i utkanten av artenes utbredelse. Noen av plantene/trærne finnes ikke her, mens andre ikke er registrert som vert hos oss. Insekter kan ha ulike preferanser i ulike deler av utbredelsesområdet. Arter som ikke er vurdert som skadedyr på våre hjemlige treslag kan bli det på fremmede treslag eller kulturplanter. Likeså kan endrete metoder i produksjon av trær og andre planter skape nye skadedyrsproblemer. Når det oppgis bare slekter av planter og trær, er det fordi vertsarter ikke er spesifisert og/eller fordi flere arter innen slekten(e) kan være vertsmateriale.

Biologi - Det gis en kort sammenfatning om artenes liv. For mer inngående opplysninger må leserne sjekke spesiallitteratur.

Har du kommentarer og synspunkter kan du sende dem til torstein.kvamme@nisk.no

[Listen nedenfor kan også åpnes og lagres som et word-dokument (.doc) (43 KB) eller som ren tekst (.txt) (7KB).]

 

Familie Cerambycidae Latreille, 1802 (Trebukker)

Underfamilie Prioninae Latreille, 1802
Tribus Prionini
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) - Garver

Tribus Tragosomatini
Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) [Gammelskogbukk]

Underfamilie Lepturinae
Tribus Oxymirini
Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)
(Toxotus cursor)

Tribus Rhagiini
Rhagium (Rhagium) inquisitor (Linnaeus, 1758) - Bartreløper
Rhagium (Hagrium) bifasciatum Fabricius, 1775 [Toflekket treløper]
Rhagium (Megarhagium) mordax (Degeer, 1775) - Lauvtreløper
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758) [Meridianbukk]
Pachyta lamed (Linnaeus, 1758)
Brachyta interrogationes (Linnaeus, 1758) [Ballblombukk]
Evodinellus (Evodinellus) borealis (Gyllenhal, 1827) [Nordlig blomsterbukk]
(Evodinus borealis)
Acmaeops septentrionis (Thomson, 1866)
Acmaeops marginatus (Fabricius, 1781) [Lysrandet brannbukk]
Acmaeops smaragdulus (Fabricius, 1792) [Smaragdbukk]
Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784) [Østlig bartrebukk]
(Acmaeops pratensis)
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) [Rødbrystet lauvtrebukk]
(Acmaeops collaris)
Carilia virginea (Linnaeus, 1758) [Metallbukk]
(Gaurotes virginea)

Tribus Lepturini
Cortodera femorata (Fabricius, 1787) [Furublomstbukk]
Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Alosterna tabacicolor (Degeer, 1775)
Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827) [Rødvinget sibirbukk]
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758) [Grønnhåret blomsterbukk]
(Anoplodera virens)
(Leptura virens)

Corymbia rubra (Linnaeus, 1758) - Rød blomsterbukk
(Leptura rubra)
(Anoplodera rubra)

Brachyleptura maculicornis ssp. maculicornis (Degeer, 1775)
(Anoplodera maculicornis)
(Leptura maculicornis)
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761)
(Leptura sanguinolenta)
(Anoplodera sanguinolenta)

Anastrangalia reyi (Heyden, 1889)
( = inexspectata Jansson & Sjöberg, 1928)
(Leptura reyi)
(Anoplodera reyi)
Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758)
Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758 [Firflekket blomsterbukk]
Lepturalia nigripes (Degeer, 1775) [Bjørkeblomsterbukk]
(Leptura nigripes)
Rutpela maculata (Poda, 1761)
(Leptura maculata)
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
(Leptura melanura)
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758) [Svart blomsterbukk]
(Leptura nigra)
Pedostrangalia (Etorofus) pubescens (Fabricius, 1787)
(Leptura pubescens)
Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) [Smal blomsterbukk]

Underfamilie Necydalinae
Necydalis major Linnaeus, 1758 [Stor kortvingebukk]

Underfamilie Aseminae
Tribus Asemini Thomson, 1860
Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) - Brun stubbebukk
(Criocephalus rusticus)
Asemum striatum (Linnaeus, 1758) - Svart stubbebukk
Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758) - Svart granbarkbukk
Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) - Tofarget granbarkbukk
Nothorhina punctata (Fabricius, 1798)
(Nothorhina muricata)

Tribus Spondylini Audinet-Serville, 1832
Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) - Trebiter

Underfamilie Cerambycinae Latreille, 1802
Tribus Graciliini
Gracilia minuta (Fabricius, 1781) - Pilbukk
NB!: Innført. Vi har neppe etablerte populasjoner.

Tribus Nathriini
Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839)
NB!: Innført. Vi har neppe etablerte populasjoner.

Tribus Molorchini
Molorchus minor Fabricius, 1792 - Kortvinget granbukk
Glaphyra umbellatarum spp. umbellatarum (Schreber, 1759)
(Molorchus umbellatarum)

Tribus Cerambycini
Cerambyx (Mesocerambyx) cerdo Linnaeus, 1758 [Stor eikebukk]
NB! Innført.
Cerambyx (Mesocerambyx) scopolii Füsslins, 1775 [Liten eikebukk]

Tribus Callichromini
Aromia moschata (Linnaeus, 1758) - Moskusbukk

Tribus Callidiini
Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) - Husbukk
Leioderus kollari Redtenbacher, 1849 [Blek lønnebukk]
Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)
Palaeocallidium coriaceum (Paykull, 1800)
(Callidium coriaceum)
Callidostola aenea (Degeer, 1775)
(Callidium aeneum)
Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) - Blåbukk
Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) [Purpurbukk]
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) (Lauvtrebarkbukk)
Poecilium alni (Linnaeus, 1767) [Dverglauvbukk]
(Phymatodes alni)

Tribus Anaglyptini
Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758) [Mysteriebukk]

Tribus Clytini
Xylotrechus (Xylotrechus) antilope (Schönherr, 1817) [Antilopebukk]
Xylotrechus (Xylotrechus) rusticus (Linnaeus, 1758) - Ospetømmerbukk
Xylotrechus (Xylotrechus) pantherinus (Savenius, 1825) [Panterbukk]
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) - Eikebarkbukk
Clytus arietis (Linnaeus, 1758) - Vepsebukk

Underfamilie Lamiinae Latreille, 1802
Tribus Mesosini
Mesosa curculionides (Linnaeus, 1761) [Øyeflekkbukk]
Aphelocnemia nebulosa (Fabricius, 1781)
(Mesosa)

Tribus Monochamini
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) [Kronefurubukk]
Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) [Vanlig furubukk]
Monochamus urussovii (Fischer-Waldheim, 1806) [Taigabukk]

Tribus Lamiini
Lamia textor (Linnaeus, 1758) - Vever

Tribus Pogonocherini
Pityphilus fasciculatus (Degeer, 1775) [Bargreinbukk]
(Pogonocherus fasciculatus)
Pityphilus decoratus (Fairmaire, 1885) [Furugreinbukk]
(Pogonocherus decoratus)
Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783) [Stor lauvgreinbukk]
Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758) [Liten lauvgreinbukk]

Tribus Rhodopini
Oplosia fennica (Paykull, 1800) [Lindebukk]

Tribus Acanthocinini
Acanthocinus griseus ssp. griseus (Fabricius, 1792) [Liten tømmermann]
Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) - Tømmermann
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) [Småflekket lauvtrebukk]
Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767) [Liten lindebukk]

Tribus Acanthoderini
Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) [Gråskimlet lauvtrebukk]
(Acanthoderes clavipes)

Tribus Tetropini
Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758) [Dvergtrebukk]
Tetrops starkii Chevrolat, 1859 [Liten askebukk]

Tribus Saperdini
Anaerea carcharias (Linnaeus, 1758) - Stor ospebukk
(Saperda carcharias)
Anaerea similis (Laicharting, 1784) [Tvillingbukk]
(Saperda similis)
Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) - Bjørkebukk
Saperda perforata (Pallas, 1773) [Prikkospebukk]
Compsidia populnea (Linnaeus, 1758) (Liten ospebukk)
(Saperda populnea)
Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
Stenostola dubia (Laicharting, 1784)

Tribus Phytoeciini
Oberea oculata (Linnaeus, 1758) [Toflekket seljebukk]
Oberea linearis (Linnaeus, 1761) [Smal hasselbukk]
Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) [Hundekjeksbukk]

Tribus Agapanthiini
Agapanthia villosoviridescens (Degeer, 1775) [Tistelbukk]

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 5. sep. 2011 16:28